Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění vzdělávacích kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 12. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 725 800 Kč

 
06. 05. 2016

ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PRO LINAPLAST s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 12. 2014 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 850 950 Kč

 
06. 05. 2016

VZ21 - "Sociálně aktivizační služby - podpora náhradní rodinné péče - Královehradecký kraj"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 592 420 Kč

 
06. 05. 2016

VZ23 - "Sociálně aktivizační služby - komunitní práce - Pražské předměstí - Hradecko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 629 310 Kč

 
06. 05. 2016

VZ22 - "Sociálně aktivizační služby - komunitní práce - Slezské předměstí - Hradecko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 13:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 652 174 Kč

 
06. 05. 2016

VZ24 - "Sociálně aktivizační služby - sanace rodiny - Královéhradecký kraj"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 388 630 Kč

 
06. 05. 2016

VZ15 - "Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Moravské předměstí - Hradecko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 13:45
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 267 860 Kč

 
06. 05. 2016

VZ02 - "Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Hradecko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 836 447 Kč

 
06. 05. 2016

VZ37 - "Sociální rehabilitace - nácvik pracovních dovedností, bydlení - mentální postižení - Hradecko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 14:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 236 009 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 12. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 422 600 Kč

 
06. 05. 2016

Evaluace dopadu oblasti podpory 1.1 OP LZZ s využitím kvalitativních metod

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 12. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 947 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 12. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 115 000 Kč

 
06. 05. 2016

VZ07 - "Azylové domy - jednotlivci - Královédvorsko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 09:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 663 293 Kč

 
06. 05. 2016

VZ19 - "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Trutnovsko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 591 668 Kč

 
06. 05. 2016

VZ48 - "Sociální rehabilitace - terénní - osoby s duševním onemocněním - Trutnovsko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 09:45
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 713 326 Kč

 
06. 05. 2016

VZ05 - "Azylové domy - jednotlivci - Hradecko, Královéhradecký kraj"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 656 637 Kč

 
06. 05. 2016

VZ06 - "Azylové domy - matky s dětmi - Hradecko, Královéhradecký kraj"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 10:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 112 996 Kč

 
06. 05. 2016

VZ10 - "Intervenční centrum - Královéhradecký kraj"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 804 743 Kč

 
06. 05. 2016

VZ11 - "Nízkoprahová denní centra - osoby bez přístřeší - Hradecko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 10:45
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 107 307 Kč

 
06. 05. 2016

VZ36 - "Sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší - Hradecko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 647 859 Kč

 
06. 05. 2016