Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v Prettl Automotive Czech s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13382

Název zakázky: Vzdělávání v Prettl Automotive Czech s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 4. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Prettl Automotive Czech s.r.o.

Sídlo zadavatele: Liberec - Liberec 6, Vratislavická 59, PSČ 460 06

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Oldřich Havránek
  • Telefon: +420733438032
  • E-mail: jana.dostrasilova@prettl.com

IČ zadavatele: 27348351

DIČ zadavatele: CZ27348351

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jana Dostrašilová
  • Telefon: +420733438032
  • E-mail: jana.dostrasilova@prettl.com

Lhůta pro podání nabídek: 14. 4. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Liberec - Liberec 6, Vratislavická 59, PSČ 460 06

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz výzva

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • viz výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • viz výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz výzva

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 4. 2020
 
Aktualizováno: 12. 5. 2020