Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro kvalitnější rozhodování

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 315 283 Kč

 
08. 09. 2021

Evaluace projektu – závěrečná evaluační zpráva

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 616 666,66 Kč

 
07. 09. 2021

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 740 401 Kč

 
06. 09. 2021

Vzdělávání neformálních pečovatelů v Kraji Vysočina

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 10. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 929 752 Kč

 
03. 09. 2021

Elektronické úřední desky pro městský úřad v Lounech

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 438 000 Kč

 
02. 09. 2021

Vyvolávací a rezervační systém pro městský úřad v Lounech

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 410 000 Kč

 
01. 09. 2021

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Baby Direkt s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 297 360 Kč

 
31. 08. 2021

Systém pro online školení vzdělávacího projektu ESO

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 09. 2021 10:00

 
31. 08. 2021

Evaluace projektu Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací – reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 10. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 731 250 Kč

 
31. 08. 2021

Efektivnější správa majetku v Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 09. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 836 601 Kč

 
26. 08. 2021

Evaluace projektu Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP – reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016434

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 10. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 731 250 Kč

 
26. 08. 2021

Platební automat

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 09. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 558 000 Kč

 
24. 08. 2021

Výběrové řízení na zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti Medin a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 09. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 000 000 Kč

 
20. 08. 2021

Vzděláváním k rozvoji Vysočiny - OHK HB

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 09. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 226 100 Kč

 
19. 08. 2021

Implementace BIM v Autodesk REVIT – navrhování sdělovacích zařízení

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 08. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 80 000 Kč

 
19. 08. 2021

Implementace BIM v Autodesk REVIT – zaměření na mostní konstrukce

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 08. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
19. 08. 2021

Implementace BIM v Autodesk REVIT – zaměření na mostní konstrukce

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 08. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 240 000 Kč

 
19. 08. 2021

Automatizace procesů na MěÚ Orlová

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 544 564 Kč

 
18. 08. 2021

PROCESNÍ ŘÍZENÍ VE VZTAHU K AUTOMATIZACI A ROBOTIZACI VYBRANÝCH PROCESŮ ÚŘADU – ANALÝZA VYBRANÝCH PROCESŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITVÍNOV

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2021 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 258 000 Kč

 
18. 08. 2021

Zpracování Komunikační strategie města Litvínov

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2021 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 403 000 Kč

 
18. 08. 2021