Zpět

Integrované územní investice – zaměstnanost

Integrované územní investice – zaměstnanost

Číslo: 032

Platnost od: 3. 11. 2022 09:00

Platnost do: 5. 5. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 11. 2022 17:00

Alokace v Kč: 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:05:57

Specifický cíl:
  • 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Dotazník pro závěrečnou ZoR:
Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 032

Zápisy z jednání hodnoticí komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

 


 
Uveřejněno: 3. 11. 2022
 
Aktualizováno: 15. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel