Zpět

Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny

Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny

Číslo: 101

Platnost od: 20. 12. 2022 09:00

Platnost do: 30. 5. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2022 09:00

Alokace v Kč: 340 000 000

Poslední aktualizace dat: 30. 3. 2023 15:09:13

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Podrobnější informace k čerpání jednotlivých alokací najdete v dokumentech diskusního klubu výzvy č. 101.

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1 Aktivní začleňování

Soubory ke stažení:

 

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 101 

 

Zápisy z jednání hodnotící komise:

 

Semináře pro žadatele:

 


 
Uveřejněno: 20. 12. 2022
 
Aktualizováno: 28. 2. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel