Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00008
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00060
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00040
Datum zahájení: 01. 12. 2010
Datum ukončení: 30. 11. 2012

 
22. 04. 2017
 

Podpora transformace sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00002
Datum zahájení: 01. 04. 2009
Datum ukončení: 31. 05. 2013

 
22. 04. 2017
 

Podpora procesů v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00005
Datum zahájení: 01. 06. 2010
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00015
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Transformace sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00009
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Inovace systému kvality sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00007
Datum zahájení: 01. 09. 2011
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00010
Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00016
Datum zahájení: 01. 10. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora sociálního podnikání v ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00011
Datum zahájení: 01. 10. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00002.0
Datum zahájení: 27. 12. 2010
Datum ukončení: 31. 05. 2011

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00017
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00003
Datum zahájení: 01. 05. 2008
Datum ukončení: 31. 08. 2011

 
22. 04. 2017
 

Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00018
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Poradenství a koučink

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00019
Datum zahájení: 04. 03. 2014
Datum ukončení: 23. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Společensky účelná pracovní místa

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00002
Datum zahájení: 01. 05. 2008
Datum ukončení: 31. 08. 2011

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Datum zahájení: 01. 01. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00016
Datum zahájení: 02. 07. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Veřejně prospěšné práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00001
Datum zahájení: 01. 05. 2008
Datum ukončení: 31. 08. 2011

 
22. 04. 2017