Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Druhá šance pro práci a rodinu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00202
Datum zahájení: 02. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Dáme Vám šanci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00254
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Jsme si opravdu rovni a rovny?

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00262
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Centrum Hlídáček Hledáček (Coworkingové centrum pro začínající podnikatelky)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00241
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2014

 
22. 04. 2017
 

Společensky odpovědná firma

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00293
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Slaďování rodinného a profesního života v podnikání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00155
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vytváření podmínek pro sladění pracovního a rodinného života v nemocnici Benešov

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00300
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

,,Aktivní ženy Bruntálska"

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00255
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00238
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rovné šance - tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení samostatně výdělečné činnosti a programů pro ženy a muže ohrožené na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00235
Datum zahájení: 01. 06. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

ŽENA A ŽIVOT...

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00341
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Společnost přátelská rodině

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00339
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

FLEXIMATERNITY

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00177
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 27. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

: Podpora rovných příležitostí žen a mužů při jejich umístění na pracovní trh na základě jejich podpory a průzkumu u zaměstnavatelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00153
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 01. 03. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00149
Datum zahájení: 01. 06. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Příležitosti na vesnici

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00227
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 31. 08. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00239
Datum zahájení: 01. 06. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rovné příležitosti v Kunštátu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00311
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00011
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podnikání žen jako efektivní cesta k posílení rovných příležitostí na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00001
Datum zahájení: 01. 06. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017