Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

Číslo: 014

Platnost od: 12. 8. 2022 12:00

Platnost do: 8. 11. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 25. 9. 2023 09:05:47

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

  • 2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

  • 2.2 Přístup k sociálním a zdravotním službám

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Podklady k evaluacím:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 014

 


 
Uveřejněno: 12. 8. 2022
 
Aktualizováno: 6. 9. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel