Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

Číslo: 026

Platnost od: 23. 9. 2015 08:00

Platnost do: 31. 7. 2016 23:59

Specifický cíl:
  • Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 29. 9. 2015.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Doporučené termíny předkládání žádostí:

31.10.2015 31.1.2016
30.11.2015 28.2.2016
31.12.2015 31.3.2016
  30.4.2016
  31.5.2016
  30.6.2016
  31.7.2016
 


 
Uveřejněno: 7. 9. 2015
 
Aktualizováno: 14. 2. 2017