Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

Číslo: 026

Platnost od: 23. 9. 2015 08:00

Platnost do: 31. 7. 2016 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 609 972 200

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:03:16

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
  • Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

18. 3. 2020 Reakce ŘO OPZ na pozastavení činnosti některých sociálních služeb

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Doporučené termíny předkládání žádostí:

31.10.2015 31.1.2016
30.11.2015 28.2.2016
31.12.2015 31.3.2016
  30.4.2016
  31.5.2016
  30.6.2016
  31.7.2016
 


 
Uveřejněno: 23. 9. 2015
 
Aktualizováno: 18. 3. 2020