Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Číslo: 032

Platnost od: 3. 8. 2015 08:00

Platnost do: 30. 10. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 120 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:05:35

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Aktuální informace k hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 32

Rádi bychom tímto informovali všechny žadatele ve výzvě č. 32 Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež o průběhu hodnocení a výběru projektů.

Do výzvy bylo podáno 46 projektových žádostí. Ve dnech 1. a 2. března 2016 proběhla výběrová komise pro výzvu č. 32 a výsledky výběrového procesu jsou zaznamenány v zápisu z jednání. Přehled podpořených projektů a projektů schválených do zásobníku lze nalézt v závěrečné části zápisu.

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 32 Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež je plánován na pondělí 2. května 2016 od 10.00 hod. v Praze, budově MPSV, Kartouzská 4, Praha 5. Účast je možná pro max. 2 osoby z jedné organizace. Podrobnější informace k semináři budou upřesněny v dostatečném časovém předstihu před konáním semináře.

Upozorňujeme, že dne 2. 2. 2016 bylo schváleno navýšení alokace výzvy. Aktualizovaný text výzvy naleznete pod odkazem níže.

Soubory ke stažení:

Dotazník je anonymní, k propojení částí vyplňovaných při vstupu do projektu a při výstupu z něj bude sloužit kód, který si dle instrukcí vytvoří samotný respondent. Spárování obou částí dotazníků je pro následné vyhodnocení zásadní, prosíme tedy o zvýšenou podporu Vašich zaměstnanců při vyplňování tohoto kódu. Ostatní části dotazníku by měli respondenti v případě, že je to možné, vyplňovat sami. Pokud bude nutné při vyplňování respondentovi ve významné míře asistovat, ve formuláři to prosím v příslušné kolonce uveďte. Rádi bychom Vás upozornili, že výsledky šetření nebudou sloužit jako podklad k hodnocení Vašeho projektu, ale k souhrnnému vyhodnocení výsledků výzvy. Abychom získali co nejpřesnější informace, chceme Vás poprosit o vytvoření takového prostředí, které respondentům umožní odpovídat zcela otevřeně.

Výstupního dotazníkového šetření by se měly zúčastnit i osoby, které ukončí svou účast v projektu předčasně (např. se neúčastní zahraniční stáže). Pokud osoba prošla nějakými projektovými aktivitami (jazykový kurz apod.), měla by v ideálním případě výstupní dotazník vyplnit. Chápeme, že některé osoby již nemusí být ochotné spolupracovat. Pokud tedy osoba z cílové skupiny odmítne dotazník vyplnit, prosím, abyste nám sdělili, kolika osob se to týká (tuto informaci prosím uveďte v textu e-mailu, až nám budete posílat vyplněné dotazníky). Pomůže nám to při analýze výsledků.

Prosíme o průběžné zasílání naskenovaných vyplněných dotazníků na e-mail: dotaznikcs@mpsv.cz, jako předmět e-mailu uveďte prosím „Mezinárodní mobilita“. V případě dotazů se můžete obrátit na koordinátorku evaluace Kristýnu Čechovou (kristyna.cechova@mpsv.cz)

Telefonické konzultace:

Telefonické konzultace k výzvě budou probíhat každé pondělí od 13:00 do 15:00 hod. (kromě 31.8. 2015) a úterý od 9:00 do 11:00 hod.

Ing. Eva Kalinová,  tel: +420 950 195 718

Dotazy na fóru:

K dotazům doporučujeme přednostně využívat fórum, v jehož rámci je k výzvě zřízen diskusní klub.

Semináře:


 
Uveřejněno: 3. 8. 2015
 
Aktualizováno: 28. 3. 2018