Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě

Číslo: 034

Platnost od: 2. 11. 2022 08:00

Platnost do: 28. 2. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2022 08:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 2. 10. 2023 10:14:05

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

1.2 Rovnost žen a mužů

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 2. 11. 2022
 
Aktualizováno: 8. 9. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel