Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1)

Číslo: 042

Platnost od: 2. 12. 2022 10:00

Platnost do: 3. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2022 10:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 17. 6. 2024 09:48:32

Specifický cíl:
  • 2.3 Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání výběrové komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 042


 
Uveřejněno: 2. 12. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel