Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1)

Číslo: 043

Platnost od: 7. 12. 2022 10:00

Platnost do: 8. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 12. 2022 10:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 25. 9. 2023 09:07:12

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňován

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1 Aktivní začleňování

Soubory ke stažení:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 43 

Zápisy z jednání výběrové komise:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 7. 12. 2022
 
Aktualizováno: 17. 7. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel