Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1)

Číslo: 043

Platnost od: 7. 12. 2022 10:00

Platnost do: 8. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 12. 2022 10:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:07:17

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňován

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 43 

Zápisy z jednání výběrové komise:

Semináře pro žadatele:

Podklady k evaluaci:


 
Uveřejněno: 7. 12. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel