Podnikové vzdělávání (1)

Číslo: 047

Platnost od: 20. 3. 2023 08:00

Platnost do: 16. 6. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 3. 2023 08:00

Alokace v Kč: 1 000 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:07:52

Specifický cíl:
  • 1.3 Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Hranice posledního podpořeného projektu je 78,25 bodu (aktualizace k 11. 4. 2024).  

Soubory ke stažení:

Soubory ke stažení pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 047


 
Uveřejněno: 20. 3. 2023
 
Aktualizováno: 24. 5. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel