Podnikové vzdělávání (1)

Číslo: 047

Platnost od: 20. 3. 2023 08:00

Platnost do: 16. 6. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 3. 2023 08:00

Alokace v Kč: 1 000 000 000

Poslední aktualizace dat: 19. 2. 2024 09:50:59

Specifický cíl:
  • 1.3 Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Hranice posledního podpořeného projektu k datu ukončení věcného hodnocení žádostí je 78,9 bodu. Projekty s nižším bodovým ziskem jsou zařazeny do zásobníku projektů.

Soubory ke stažení:

Soubory ke stažení pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 047


 
Uveřejněno: 20. 3. 2023
 
Aktualizováno: 6. 2. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel