Podpora osob znevýhodněných na trhu práce (2)

Číslo: 056

Platnost od: 14. 8. 2023 09:00

Platnost do: 20. 10. 2023 12:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 19. 2. 2024 09:51:23

Specifický cíl:
  • 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - odbor realizace programů fondů EU – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 14. 8. 2023
 
Aktualizováno: 16. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce