Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže

Číslo: 059

Platnost od: 30. 10. 2018 08:00

Platnost do: 31. 1. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018 10:00

Alokace v Kč: 101 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:05:43

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení

Konzultace a dotazy

Telefonické konzultace:

Telefonické konzultace k výzvě budou probíhat každé pondělí od 13:00 do 15:00 hod. (kromě 30. 10. 2018) a úterý od 9:00 do 11:00 hod. (kromě 20. 11. 2018, 31. 12. 2018)

  • Ing. Eva Kalinová,  tel: +420 950 195 718

a každou středu od 12:00 do 14:00 hod. a čtvrtek od 8:00 do 10:00 hod. (kromě 27. 12. 2018)

  • Ing. Tomáš Trávníček, tel.: +420 950 193 387

Osobní konzultace:

Dotazy k projektové žádosti je možné konzultovat také osobně. Osobní konzultace budou probíhat každou středu v období od 28. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 (kromě 2. 1. 2019), v čase od 9:00 do 11:30 hod., na adrese Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, zasedací místnost č. 1.

Na konzultaci je nutné se předem objednat a dohodnout si konkrétní termín a čas, předpokládaná délka konzultace je ca. ½ hodiny pro projekt. Upozorňujeme žadatele, že je možné konzultovat pouze jednotlivé dotazy k projektové žádosti, nikoliv projektovou žádost jako celek. Dotazy, jež mají být na konzultaci probrány, prosíme zaslat e-mailem nejpozději 2 dny před konáním osobní konzultace.

Pro dojednání termínu konzultace se prosím obracejte e-mailem na kontaktní osoby výzvy (eva.kalinova@mpsv.cz, tomas.travnicek@mpsv.cz). Termín konzultace Vám bude potvrzen formou odpovědi na Váš e-mail.

Dotazy na fóru:

K dotazům doporučujeme přednostně využívat fórum, v jehož rámci je k výzvě zřízen diskusní klub 03_16_059 Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže.

Dotazy lze pokládat poté, co se zaregistrujete (uživatelské jméno musí obsahovat alespoň příjmení), registrace je dostupná na úvodní stránce fóra https://forum.esfcr.cz/, resp. pod odkazem https://www.esfcr.cz/login.

Doporučujeme před položením dotazu vyhledáváním ověřit, zda už požadovaná odpověď není v diskusním klubu k dispozici, protože si ji vyžádal nějaký tazatel dříve.

Evaluace

Pro konzultaci v oblasti evaluace je možné se v průběhu realizace projektu obracet na vyhlašovatele výzvy.

Semináře

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Doplňující informace

Problematice mezinárodní mobility pro znevýhodněnou mládež se věnuje mezinárodní síť  TLN Mobility - Learning Network on Transnational Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young Adults  při EK (www.tln-mobility.eu), která navázala na úspěchy německého programu IdA  – Integration durch Austausch /Integration through Exchange, realizovaného v programovém období  2007 - 2013 (https://www.esf.de/portal/DE/Ueber-den-ESF/Geschichte-des-ESF/Foerderperiode-2007-2013/ESF-Programme/programme/bmas_ida.html).

Na uvedených webových stránkách mezinárodní sítě TLN Mobility a programu IdA lze nalézt řadu užitečných informací, publikací a zpráv k tématu mezinárodní mobility pro znevýhodněnou mládež.


 
Uveřejněno: 30. 10. 2018
 
Aktualizováno: 21. 7. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel