Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Číslo: 106

Platnost od: 26. 4. 2019 08:00

Platnost do: 31. 7. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 5. 2019 08:00

Alokace v Kč: 50 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:55

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ: V této výzvě nelze žádat na pokračující projekty, které již byly podpořeny v rámci výzvy č. 063 „Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni“, tj. projekty zaměřené na aktualizaci vytvořeného SPRSS/AP nebo na navazující SPRSS/AP v daném území.

Soubory ke stažení

Semináře pro žadatele

Semináře pro příjemce


 
Uveřejněno: 26. 4. 2019
 
Aktualizováno: 24. 4. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel