Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

Číslo: 111

Platnost od: 10. 6. 2019 05:55

Platnost do: 15. 8. 2019 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 6. 2019 06:00

Alokace v Kč: 258 000 000

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ: Vážení žadatelé, prosíme o detailní přečtení podmínek výzvy č. 03_19_111! Oprava ani nové podání žádosti nemusí být umožněno.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 10. 6. 2019
 
Aktualizováno: 18. 6. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel