Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Karty sociálních služeb a kritéria financování sociálních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 03. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 575 000 Kč

 
06. 05. 2016

Realizace odborných školení IT, finančně-právních a správních školení a školení rovných příležitostí

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 531 008 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění rekvalifikačních kurzů v rámci projektu "Věk a péče nemusí být překážkou"

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 03. 2014 10:10
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
06. 05. 2016

„Odborné vzdělávání v Středomoravské nemocniční a.s.“

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 03. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 699 000 Kč

 
06. 05. 2016

Rozvoj systému podnikového vzdělávání zaměstnanců firmy Allegro Group CZ, s.r.o. – IT dovednosti

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 03. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 845 229 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 03. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 597 521 Kč

 
06. 05. 2016

Revize formulářů

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 03. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 539 670 Kč

 
06. 05. 2016

Specifické vzdělávání společnosti RON Software

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 03. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 643 300 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění odborného servisu pro obce při vytváření podkladů pro vznik svazku obcí

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 03. 2014 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 960 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění dalšího vzdělávání poskytovatelů soc. služeb pro seniory ve Středočeském kraji 3

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 399 338 Kč

 
06. 05. 2016

Profesní vzdělávání v chemické výrobě - zajištění vzdělávacích aktivit s možností dílčího plnění

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2014 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč

 
06. 05. 2016

Výběr dodavatele specifických vzdělávacích kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 604 996 Kč

 
06. 05. 2016

Kurzy soft skills pro zaměstnance Kanceláře veřejného ochránce práv v rámci projektu Společně k dobré správě

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 02. 2014 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 457 851 Kč

 
06. 05. 2016

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: SLUŽBY-REKVALIFIKACE

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání v Nových Zámcích opakovaná výzva pro části 3, 4, 5

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 508 000 Kč

 
06. 05. 2016

Bezpečnostní strategie MČ Praha 4

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 03. 2014 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 690 000 Kč

 
06. 05. 2016

Optimalizace nastavení systému finančního řízení a kontrolních mechanismů

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 03. 2014 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 578 000 Kč

 
06. 05. 2016

Optimalizace nastavení systému správy majetku

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 03. 2014 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 000 Kč

 
06. 05. 2016

Tisková a on-line reklama

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 04. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 031 947 Kč

 
06. 05. 2016

Odborným vzděláváním zaměstnanců k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti FERAMO

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 02. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 806 880 Kč

 
06. 05. 2016