Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Mondi Coating: vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 552 800 Kč

 
12. 09. 2017

Zajištění školení zaměstnanců Městského úřadu Moravský Krumlov

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 945 702 Kč

 
12. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve skupině DfK Group a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 065 200 Kč

 
12. 09. 2017

Odborné vzdělávání členů RHK PK

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 932 000 Kč

 
12. 09. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč

 
11. 09. 2017

IS KARAT pro výrobu ve společnosti STAALBOEK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 967 706 Kč

 
11. 09. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti RESIDOMO, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 221 600 Kč

 
11. 09. 2017

Mubea - rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě (kód:23-007-E)

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 102 500 Kč

 
11. 09. 2017

Vzdělávací aktivita zaměřená na školení MOC a VMware vSphere

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 499 999 Kč

 
11. 09. 2017

Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín II.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 615 000 Kč

 
11. 09. 2017

Tvorba, realizace, pilotní ověření a související služby k programu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 263 760,3 Kč

 
11. 09. 2017

Technické kurzy pro zaměstnance II

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 260 910 Kč

 
08. 09. 2017

Zpracování dokumentu „Generel dopravy a dopravní infrastruktury ve městě Bílovci

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 408 000 Kč

 
08. 09. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti TNM PRINT s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 022 000 Kč

 
08. 09. 2017

Výběr dodavatele školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností pro společnost Tauer Group a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 09. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 545 076 Kč

 
08. 09. 2017

Vzdělávání manažerů v projektu ROZA

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
08. 09. 2017

Odborné nástroje řízení lidských zdrojů

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 09. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 192 000 Kč

 
07. 09. 2017

Zásady GMP (správné výrobní praxe)

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 238 200 Kč

 
07. 09. 2017

Zvýšení odborné způsobilosti mistrů

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 242 802 Kč

 
07. 09. 2017

Tvorba strategických dokumentů pro MÚ Jeseník

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 09. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 165 000 Kč

 
07. 09. 2017