Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění jazykového vzdělávání pro AUTO ČECHÁK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000 Kč

 
16. 06. 2017

ZDEMAR – rozvoj kompetencí lidských zdrojů společnosti

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 730 000 Kč

 
16. 06. 2017

Administrace projektu "Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch"

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 587 356 Kč

 
15. 06. 2017

Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 15:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
15. 06. 2017

Realizace vzdělávacích kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 353 000 Kč

 
15. 06. 2017

IT vzdělávání zaměstnanců UBK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 371 600 Kč

 
15. 06. 2017

Zavedení strategického řízení MěÚ Kutná Hora

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 030 Kč

 
15. 06. 2017

Zajištění vzdělávání pro LAUFEN CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 720 000 Kč

 
15. 06. 2017

Vzdělávání členských firem v rámci projektu Akademie III

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 827 500 Kč

 
14. 06. 2017

Dluhové poradenství v rámci projektu „Šance pro každého“

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 756 000 Kč

 
14. 06. 2017

Zajištění Case managementu v rámci projektu „Šance pro každého“

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 443 000 Kč

 
14. 06. 2017

Tutoring a mentoring v rámci projektu "Šance pro každého"

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 390 000 Kč

 
14. 06. 2017

Nová zkouška svářeče

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 06. 2017 14:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 90 000 Kč

 
14. 06. 2017

Vzdělávání BELIS a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 937 700 Kč

 
14. 06. 2017

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti Alfa Plastik, a.s. – technik řízení jakosti TC

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 598 800 Kč

 
13. 06. 2017

Vzdělávání členů RHK PK

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 851 239,67 Kč

 
13. 06. 2017

„Dřevotvar družstvo: zajištění vzdělávacích kurzů“

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 185 500 Kč

 
09. 06. 2017

Rozvoj zaměstnanců KÚZK a obcí ZK

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 959 000 Kč

 
09. 06. 2017

Zajištění sociální služby "Sociálně terapeutické dílny" v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 21 421 487 Kč

 
09. 06. 2017

Zajištění sociální služby "Podpora samostatného bydlení" v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 27 371 898 Kč

 
09. 06. 2017