Upravit filtr
Upravit filtr

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu - projekty s jednotkovými náklady na další profesní vzdělávání

Upozorňujeme, že byly zveřejněny pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ pro projekty s jednotkovými náklady na další profesní vzdělávání zaměstnanců.

 
14. 06. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Upozornění na semináře k výzvě č. 053

Upozorňujeme, že k výzvě č. 053 OPZ "Specifická výzva na vybrané cílové skupiny" proběhnou v červnu 2016 čtyři semináře pro žadatele.

 
14. 06. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídicí orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ.

 
13. 06. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost

Upozornění na povinnost finančního vypořádání projektů OP LZZ

Realizátoři projektů financovaných z prostředků OP LZZ, kterým byla v roce 2016 schválena závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu, mají povinnost provést finanční vypořádání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu na tento projekt.

 
03. 06. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Upozornění na seminář k výzvě pro projekty veřejné správy zaměřené na inovace

Cílem semináře je, vedle předání stručných standardních informací k výzvě č. 018 OPZ, zejména přiblížit potenciálním žadatelům inovativní prvky očekávané v překládaných projektech a představit jim některé inspirativní přístupy (Design služeb, Human Centered Design, Vanguard Method) v projektech veřejné správy a příklady realizované dobré praxe.

 
31. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy na podporu sociálního podnikání

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 067 OPZ "Podpora sociálního podnikání".

 
31. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Revize pravidel OPZ k 1. 6. 2016

S účinností od 1. 6. 2016 dochází k revizi pravidel OP Zaměstnanost. Některé dokumenty byly aktualizovány, případně byly uveřejněny dokumenty zcela nové.

 
30. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy na podporu vybraných cílových skupin

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 053 OPZ "Specifická výzva na vybrané cílové skupiny".

 
30. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Zápis z jednání výběrové komise - výzva č. 022

Upozorňujeme, že na stránce výzvy č. 022 OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování byl uveřejněn zápis z jednání výběrové komise.

 
24. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Anketa - dětské skupiny

Vážení žadatelé, pomozte nám do dalších výzev zmapovat zájem o dětské skupiny pomocí malé ankety.

 
23. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizované pokyny pro evidenci podpory v IS ESF 2014+ poskytnuté účastníkům projektů

Aktuální pokyny pro evidenci podpory v IS ESF 2014+ poskytnuté účastníkům projektů a dokončení přenosu dat o projektech do IS ESF 2014+

 
19. 05. 2016

Šablony pro vytvoření nástrojů povinné publicity

Dnešním dnem byla zpřístupněna stránka s elektronickými šablonami pro vytvoření povinného plakátu, dočasné desky, stálé desky nebo billboardu.

 
19. 05. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

SPUŠTĚNÍ INTEGROVANÉHO PORTÁLU OPZ DNE 9. 5. 2016

Vítáme Vás na novém integrovaném portálu www.esfcr.cz!

 
09. 05. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost

Vyhlášení výzvy pro MAS

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

 
29. 04. 2016

Pokyny k vyplnění ZoR u projektů s jednotkovými náklady

Upozorňujeme, že na stránkách byly zveřejněny Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku.

 
22. 04. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Nové dokumenty u výzev č. 035 a 036

Upozorňujeme, že na stránkách výzev č. 035 a 036 OPZ zaměřených na zařízení péče o děti předškolního věku byla zveřejněna prezentace ze semináře pro příjemce a zodpovězené časté dotazy.

 
21. 04. 2016

Dotazník k ex-post evaluaci ESF

Rádi bychom Vás pozvali k průzkumu v rámci projektu Evropské komise (DG EMPL), jehož cílem je získání zpětné vazby na fungování ESF v programovém období 2007-2013 v jednotlivých členských státech EU.

 
18. 04. 2016

Aktualizace vzorů právních aktů

Upozorňujeme, že v návaznosti na revizi řídicí dokumentace OPZ účinné k 11. 4. 2016 byly aktualizovány vzory právních aktů OPZ.

 
07. 04. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Nové informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byl uveřejněn nový dokument určený MAS - pravidla zapojení do OPZ při implementaci strategií CLLD.

 
07. 04. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+

Upozorňujeme, že k 5. 4. 2016 byly aktualizovány pokyny k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+ pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady. Aktualizace zohledňuje rozvoj monitorovacího systému a nepředstavuje ztížení podmínek pro žadatele.

 
05. 04. 2016