Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 10. 2013

V úterý 1. října 2013 od 6:00 - 15:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
26. 09. 2013

Výsledky výzvy č. 30

Dne 26. 9. 2013 byly zveřejněny 16. dílčí výsledky výzvy č. 30 OP LZZ "Sociální ekonomika".

 
26. 09. 2013

Výsledky výzvy č. A8

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. A8 OP LZZ, oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

 
24. 09. 2013

Kreativní workshop k sociálním inovacím - volná místa

Bylo uvolněno několik míst na kreativním workshopu k sociálním inovacím, který se bude konat 25. 9. 2013.

 
18. 09. 2013

Seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě k výzvám č. 51, 54, 76, 77 a 88

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám 51, 54, 76, 77 a 88.

 
17. 09. 2013

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 12, 26, 51, 54, 76, 77 a 88) na říjen až prosinec 2013.

 
17. 09. 2013

Upozornění pro žadatele výzvy č. C1

Prosíme žadatele, aby v případě osobního doručení projektové žádosti ve výzvě č. C1 zaměřené na podporu sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci dodali předvyplněné Potvrzení o převzetí žádosti. Zároveň upozorňujeme, že ve výzvě je chybně uvedena e-mailová adresa pro konzultace na Mgr. Ivanu Jirkovou.

 
11. 09. 2013

Důležité upozornění pro příjemce - zadávání zakázek

Důležité upozornění pro zadávání zakázek v režimu zákona o veřejných zakázkách týkající se požadavku předložit v nabídce příslib bankovní instituce k poskytnutí bankovní záruky, vyplnění požadavků na prokázání splnění kvalifikace v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení a stanovování pevného termínu pro dokončení plnění.

 
10. 09. 2013

Upozornění pro žadatele výzvy č. C2

Prosíme žadatele, aby při osobním doručení projektových žádostí ve výzvě č. C2 zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany předkládali 2 x předvyplněné Potvrzení o převzetí žádosti. Proces převzetí žádosti tak bude značně zrychlen a zjednodušen.

 
10. 09. 2013

Upozornění pro žadatele výzvy č. C1

Na stránce výzvy č. C1 OP LZZ, zaměřené na podporu sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci, bylo zveřejněno důležité upozornění k vyplňování žádosti o finanční podporu.

 
28. 08. 2013

Výsledky výzvy č. B9

Upozorňujeme, že byly zveřejněny výsledky první uzávěrky výzvy č. B9 OP LZZ Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů.

 
28. 08. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 2. 9. 2013

V pondělí 2. září 2013 od 6:00 - 15:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
28. 08. 2013

Výsledky výzvy č. 87

Dne 12. 8. 2013 byly zveřejněny 6. dílčí výsledky výzvy č. 87 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
12. 08. 2013

Výsledky výzvy č. A7

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. A7 OP LZZ zaměřené na vzdělávání v sociálních službách.

 
12. 08. 2013

Výsledky výzvy č. B5

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. B5, oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

 
30. 07. 2013

Uzávěrky příjmu žádostí u výzvy č. B7

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny uzávěrek příjmu žádostí ve výzvě č. B7 OP LZZ zaměřené na sociální inovace.

 
26. 07. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 8. 2013

Ve čtvrtek 1. srpna 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
26. 07. 2013

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7 a Monit7+ dne 27. 7. 2013

V sobotu 27. 7. 2013 od 8:00 do 14:00 hod. nebudou v rámci pravidelného servisního okna dostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
24. 07. 2013

Revize výzvy č. C2

Upozorňujeme, že byla uveřejněna revidovaná verze textu výzvy č. C2 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany.

 
19. 07. 2013

Revize OP LZZ a programového dokumentu

Upozorňujeme, že k 17. červenci 2013 byly vydány nové verze Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a prováděcího dokumentu.

 
17. 07. 2013