Upravit filtr
Upravit filtr

Aktualizace příloh u výzvy č. 024 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ zaměřené na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny byly aktualizovány 2 přílohy.

 
10. 02. 2016

Nová informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byl uveřejněn dokument, ve kterém naleznete otázky a odpovědi a nejčastěji řešená témata z workshopů pro MAS k SCLLD - programový rámec OPZ.

 
03. 02. 2016

Statistiky přijatých žádostí u výzev na zařízení péče o děti

 
01. 02. 2016

Důležité upozornění pro žadatele ve výzvě č. 041 OPZ

Upozorňujeme, že v systému IS KP14+ byla nahlášena údržba systému základních registrů od 30.1.2016 od 8 hodin do 31.1.2016 do 20 hodin. Ve výzvě č. 041 OPZ zaměřené na budování kapacit nestátních neziskových organizací lze předkládat žádosti pouze do 31.1.2016 do 12:00 a je třeba v dané době počítat s možnými komplikacemi.

 
27. 01. 2016

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídící orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ.

 
20. 01. 2016

Pokyny pro evidenci podpory

Upozorňujeme, že byl zveřejněn nový dokument týkající se monitorování podpořených osob v rámci OPZ - Pokyny pro evidenci rozsahu a typu podpory jednotlivým podpořeným osobám.

 
19. 01. 2016

Prezentace ze semináře pro žadatele výzvy č. 042 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 042 OPZ "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva" byla zveřejněna prezentace ze semináře pro žadatele.

 
15. 01. 2016

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 035 OPZ

Upozorňujeme, že 8. 1. 2016 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 035 OPZ "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu". Důvodem je významné překročení alokacevýzvy již přijatými žádostmi.

 
08. 01. 2016

Kreativní workshopy k sociálním inovacím

Dovolujeme si vás pozvat na workshop k sociálním inovacím, na kterém se zaměříme na probuzení tvořivého talentu a pustíme se do virtuálního souboje se stereotypy myšlení. S pomocí osvědčených metod rozvineme návrhy sociálně-inovačních projektů.

 
07. 01. 2016

Vyhlášení výzev pro územní samosprávné celky

Upozorňujeme, že 11. ledna 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 033 a 034 OPZ pro územní samosprávné celky.

 
06. 01. 2016

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 035 OPZ

Děkujeme žadatelům za neočekávaně vysoký zájem o výzvu č. 035 OPZ Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu. Předložené žádosti již přesahují alokaci výzvy a příjem žádostí bude v nejbližší době ukončen. Výsledek hodnocení již podaných žádostí můžete očekávat do 30 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

 
06. 01. 2016

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 037 - termíny konzultací

Upozorňujeme, že konzultace k výzvě č. 037 OPZ "Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci" budou ukončeny ve středu 23. 12. 2015 v 15.00. V období od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015 lze využít pouze telefonických konzultací.

 
21. 12. 2015

Vyhlášení výzev na pilotní ověření mikrojeslí

Upozorňujeme, že 5. ledna 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 126 a 127 OPZ na pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích.

 
21. 12. 2015

Nové dokumenty k výzvám na zařízení péče o děti

Upozorňujeme, že u výzev č. 035 a 036 OPZ "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost" byly zveřejněny vzory dokumentů dokládaných ke zprávě o realizaci.

 
17. 12. 2015

Cyklus reportáží "Na cestě do práce"

Čerpání peněz z Evropského sociálního fondu má Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na starosti už přes deset let. Chcete vidět, jak byly tyto peníze konkrétně použity? Pak právě pro vás je určena série deseti reportáží o lidech, kterým účast v projektech ESF pomohla najít si práci i zvednout sebevědomí. Reportáže také mohou posloužit jako inspirace, pokud nosíte v hlavě nápad na vlastní projekt.

 
17. 12. 2015

Nefunkční e-maily pracovníků ŘO OPZ

Upozorňujeme, že od pátku 4. 12. 2015 nefungují z důvodu technických problémů na poštovním serveru e-maily pracovníků řídicího orgánu OPZ, včetně hotline IS KP14+. E-maily nelze přijímat ani odesílat. Problém je dočasný, na jeho odstranění se pracuje. Omlouváme se za případné komplikace.

 
07. 12. 2015

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 036 OPZ

Upozorňujeme, že 9. 12. ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 036 OPZ "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze". Důvodem je významné překročení alokace výzvy již přijatými žádostmi.

 
04. 12. 2015

Provozní doba hotline IS KP14+ dne 31. 12. 2015

Upozorňujeme žadatele v OPZ na možné komplikace, pokud budou finalizovat své žádosti o podporu dne 31. 12. 2015.

 
03. 12. 2015

Často kladené dotazy k IP 1.3 OPZ (adaptabilita pracovní síly)

Upozorňujeme, že byly uveřejněny odpovědi na dotazy týkající se investiční priority 1.3 OPZ zaměřené na pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám.

 
03. 12. 2015

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+

Upozorňujeme, že k 1. 12. 2015 byly aktualizovány pokyny k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+ v souvislosti s rozvojem tohoto systému.

 
01. 12. 2015