Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Podpora pro sociálně inovační projekty

Vážení uživatelé ESF ČR, dovolujeme si vás upozornit na příležitost získání podpory pro realizované sociálně inovační projekty, kterou již 10. rokem uděluje rakouská nadace Unruhe v rámci ceny SozialMarie

 
16. 01. 2015

Lidé, kteří se nevzdali aneb jak ESF pomáhá

Zajímá vás, jak evropské peníze konkrétně pomáhají? Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v závěru minulého roku sborník s "Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?" Najdete v něm 25 příběhů skutečných lidí z celého Česka, kteří se potýkali s nejrůznějšími problémy, ale jedno měli společné: účast v projektech financovaných z Evropského sociálního fondu jim změnila život - k lepšímu.

 
08. 01. 2015

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 76, 77 a 88) na leden až březen 2015.

 
19. 12. 2014

Aktualizace příručky Veřejná podpora a podpora de minimis

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze příručky D7 Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ, která je platná od 1. 1. 2015.

 
18. 12. 2014

Podklady ze semináře pro příjemce ve výzvě č. D6

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace a další materiály ze semináře pro příjemce ve výzvě č. D6 OP LZZ zaměřené na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce.

 
18. 12. 2014

Ceny RegioStars 2015

Realizujete zajímavý projekt, který podle vás může obstát v celoevropské konkurenci? Zúčastněte se soutěže RegioStars 2015, která hledá inovativní projekty financované z evropských fondů, které mohou sloužit jako inspirace ostatním!

 
15. 12. 2014

Zájemci o novinky ve vzdělávání si už mohou vybírat z téměř 10 000 produktů

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) získalo podporu více než 10 tisíc vzdělávacích projektů v celkové hodnotě 52 miliard korun. Tyto projekty přinášejí už několik let užitek nejen pedagogům a jejich žákům, ale díky nedávno spuštěné Databázi výstupů projektů OP VK z nich mohou mít prospěch doslova všichni.

 
09. 12. 2014

Seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě k výzvám č. 76, 77 a č. 88 dne 28. 11. 2014 v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF ve spolupráci s Externím Administrátorem Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě k výzvám 76, 77 a 88.

 
06. 11. 2014

Šetření Sociální inovace 2014

Řídící orgán OP LZZ a OPZ provádí on-line průzkum Sociální inovace 2014, který zkoumá kapacity pro možnosti vytváření a realizace nových přístupů k řešení sociálních problémů a nevyužitých příležitostí v ČR. Průzkumu se mohou zúčastnit všechny subjekty zapojené do realizace společensky prospěšných aktivit v ČR. Výsledky šetření budou využity k nastavení podpory sociálních inovací zejména v OP Zaměstnanost v programovém období 2014 - 2020.

 
31. 10. 2014

Výsledky výzvy č. E1

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. E1 OP LZZ zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

 
30. 10. 2014

Cestovní náhrady pro zahraniční experty

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci odkazu na sazby „per diems“ pokrývající náklady na dopravu do a z ČR, ubytování, stravné a cestovné v ČR pro zahraniční experty.

 
13. 10. 2014

Výsledky výzvy č. D7

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D7 OP LZZ zaměřené na podporu sociálních inovací.

 
29. 09. 2014

Výsledky výzvy č. D5

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D5 OP LZZ zaměřené na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

 
25. 09. 2014

Výsledky výzvy č. D6

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D6 OP LZZ zaměřené na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce.

 
24. 09. 2014

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 76, 77 a 88) na říjen až prosinec 2014.

 
22. 09. 2014

FDV hledá odborníky-poradce do projektu Pracovní návyky

Fond dalšího vzdělávání (FDV) hledá odborníky z řad pomáhajících profesí, kteří mají zájem stát se externími poradci při realizaci individuálního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané.

 
11. 09. 2014

Databáze výstupů projektů OP VK

Začátkem července 2014 byla spuštěna nová Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 
09. 09. 2014

Podílejte se na tvorbě obsahové náplně výzev na vzdělávání zaměstnanců

V rámci přípravy na Operační program Zaměstnanost pracujeme na výzvách nového typu s výrazně sníženou administrativní zátěží (pro příjemce i pro poskytovatele). Nabízíme Vám možnost ovlivnit podobu těchto výzev. Vašimi návrhy nám zároveň pomůžete s jejich přípravou.

 
05. 09. 2014

Kontaktní osoby ve výzvách č. 23, 33, 35, 52, 94

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci konzultačních hodin u kontaktních osob ve výzvách č. 23, 33, 35, 52 a 94 OP LZZ.

 
02. 09. 2014

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Upozorňujeme, že byla uveřejněna revidovaná verze prováděcího dokumentu OP LZZ platná od 1. 9. 2014.

 
29. 08. 2014