Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Číslo: 063

Platnost od: 14. 10. 2016 07:00

Platnost do: 31. 1. 2017 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2016 04:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 6. 4. 2021 09:50:07

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 14. 10. 2016
 
Aktualizováno: 14. 9. 2017
 
 
Intended for: Žadatel