Zpět

Age management

Age management

Číslo: 035

Platnost od: 21. 10. 2022 08:00

Platnost do: 23. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2022 08:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 7. 2024 10:44:08

Specifický cíl:
  • 1.3 Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

  • Konzultace budou probíhat pouze prostřednictvím tohoto diskusního klubu.

Soubory ke stažení:

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus upozorňuje, že je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Sledujte vždy prosím nejaktuálnější verzi výše uvedených dokumentů na stránkách Dokumenty OPZ+ - www.esfcr.cz

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Zápis z jednání výběrové komise:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 035


 
Uveřejněno: 21. 10. 2022
 
Aktualizováno: 16. 2. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel