Zpět

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)

Číslo: 018

Platnost od: 26. 8. 2022 09:00

Platnost do: 15. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 900 000 000

Poslední aktualizace dat: 30. 1. 2023 15:44:43

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – oddělení projektů sociálního začleňování I.

Typ výzvy: otevřená

Podrobnější informace k čerpání jednotlivých alokací najdete v dokumentech diskusního klubu výzvy č. 018.

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1  Aktivní začleňování

 

Informace pro žadatele o podporu ve skupině obcí typu A

Předložené žádosti o podporu ve skupině obcí typu A aktuálně překračují limit stanovený pro dílčí alokaci. Další žádosti o podporu podané do této dílčí alokace výzvy již není možné vzhledem k dočerpání dílčí alokace podpořit.

Soubory ke stažení:

 

 

Semináře pro žadatele:

 

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 018

 

 


 
Uveřejněno: 26. 8. 2022
 
Aktualizováno: 30. 1. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel