Zpět

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)

Číslo: 018

Platnost od: 26. 8. 2022 09:00

Platnost do: 15. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 1 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:03:57

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – oddělení projektů sociálního začleňování I.

Typ výzvy: otevřená

Podrobnější informace k čerpání jednotlivých alokací najdete v dokumentech diskusního klubu výzvy č. 018.

Soubory ke stažení:

Dotazník pro závěrečnou ZoR:
Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 018

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Podklady k monitoringu projektu a evaluacím:

 

 

 


 
Uveřejněno: 26. 8. 2022
 
Aktualizováno: 18. 3. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel