Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Pomáhání bez předsudků - kurzy protipřesudkové výchovy a profesionálního pomáhání v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00088
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj kvality v Domově Svojšice

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00127
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj klíčových kompetencí vedoucích pracovníků sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00096
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00183
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Profesionální tým pro neslyšící, SNN ČR, KO Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00025
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Základy komunikace se sluchově postiženým klientem

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00082
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00070
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvyšování pracovních kompetencí pracovníků DROM, romské středisko

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00047
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00041
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním ke zvyšování kvality služeb v Ledax o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00204
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání v Nových Zámcích, aneb buďme lepší!

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00132
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Chceme se naučit znát našeho klienta

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00004
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

PROGRES! Zajištění vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním v Jihočeském kraji v kontextu plánované reformy péče o lidi s duševním onemocněním.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00153
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Dům seniorů Kdyně - být všem blíž

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00090
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00134
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním k efektivním sociálním službám

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00226
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Pečujeme, abychom pomáhali. Učíme se, abychom pečovali.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00073
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání v TyfloCentru Brno

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00125
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním ke kvalitním službám Charity Frenštát p.R.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00107
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Kompetenční vzdělávání pracovníků Terapeutické komunity Mýto

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00036
Datum zahájení: 01. 12. 2013
Datum ukončení: 31. 01. 2015

 
22. 04. 2017