Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Odborné sociální poradenství v Bělušicích

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00063
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání s důrazem na návrat do pracovního prostředí u problematicky zaměstnávaných osob

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00025
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Doléčovací program pro osoby po léčbě závislostí na návykových látkách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00196
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Stabilizace a rozvoj služeb následné péče v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00167
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Legální a kvalifikované práce pro cizince ve Středočeském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00204
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zpátky, jinak

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00160
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Klíče k samostatnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00182
Datum zahájení: 01. 02. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Komu je rady, tomu je pomoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00099
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00033
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00136
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Nová šance i pro ženy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00158
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Příprava a následná pomoc osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00138
Datum zahájení: 01. 08. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Prolomit vlny

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00012
Datum zahájení: 01. 02. 2013
Datum ukončení: 31. 01. 2015

 
22. 04. 2017
 

S chutí do práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00041
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Patron – podpora sociální integrace mladých mužů ze zařízení náhradní rodinné výchovy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00125
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zpět do společnosti, zpět do práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00141
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Na cestě do práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00156
Datum zahájení: 01. 02. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Centra sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00093
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Jinou cestou

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00208
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00146
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 01. 2015

 
22. 04. 2017