Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Školička Krásná I.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017083
Datum zahájení: 01. 06. 2020

 
01. 12. 2020
 

Dětská skupina - SVČ Ivančice

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017008
Datum zahájení: 01. 11. 2020

 
01. 12. 2020
 

Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016490
Datum zahájení: 01. 03. 2020

 
30. 11. 2020
 

DS ZŠ Masarykova

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016091
Datum zahájení: 01. 07. 2020

 
30. 11. 2020
 

Zefektivnění a optimalizace procesu vyhodnocování, sběru a správy dat potřebných pro mapování regionů a vytvoření Mapy podnikatelského prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673
Datum zahájení: 30. 06. 2020
Datum ukončení: 31. 05. 2023

 
26. 11. 2020
 

Raná péče aneb co s tím, když přistanete jinde, než jste si přáli

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015932
Datum zahájení: 01. 10. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
24. 11. 2020
 

Vzdělávání zaměstnanců ČSSZ

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016937
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2023

 
24. 11. 2020
 

La Farma

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015716
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
24. 11. 2020
 

Systém trvalé ochrany a prevence pro eliminaci rizik násilí na pracovišti

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016938
Datum zahájení: 01. 12. 2020

 
01. 12. 2020
 

ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016542
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
22. 11. 2020
 

Dětská skupina - SUNRISE I

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017034
Datum zahájení: 01. 10. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
18. 11. 2020
 

Dětská skupina Sedmikráska Dolany III

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016561
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
18. 11. 2020
 

Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Východní Slovácko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015350
Datum zahájení: 01. 08. 2020
Datum ukončení: 28. 04. 2022

 
16. 11. 2020
 

Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Lednicko-valtický areál

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016160
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 29. 11. 2021

 
16. 11. 2020
 

Podpora vzniku environmentálního sociálního podniku s prvky komunitou podporovaného zemědělství v Tišnově

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015748
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 30. 08. 2022

 
16. 11. 2020
 

Centrum Letov - dětská skupina III

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016559
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
16. 11. 2020
 

Dětská skupina Valšovice III

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016560
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
16. 11. 2020
 

DS Vlnka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017035
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
16. 11. 2020
 

Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2023

 
09. 11. 2020
 

Společná doprava dětí do školy

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016007
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 30. 08. 2022

 
09. 11. 2020