Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Spolu v ulicích

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026
Datum zahájení: 01. 07. 2020

 
25. 10. 2020
 

Dětská skupina Portusáček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016662
Datum zahájení: 01. 10. 2020

 
19. 10. 2020
 

Dětská skupina Profi sport Cheb

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017011
Datum zahájení: 01. 07. 2020

 
15. 10. 2020
 

Tréninková pracovní místa Žatec

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016626
Datum zahájení: 01. 09. 2020

 
14. 10. 2020
 

Dětská skupina Kopretina Písek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017007
Datum zahájení: 01. 10. 2020

 
14. 10. 2020
 

OTEVŘENÉ DVEŘE

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015659
Datum zahájení: 01. 09. 2020

 
14. 10. 2020
 

Posílení kapacity sociální práce na obecních úřadech k zajištění koordinace dlouhodobé péče pro osoby v seniorském věku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016944
Datum zahájení: 01. 10. 2020

 
14. 10. 2020
 

Centrum bydlení Liberec

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016923
Datum zahájení: 01. 09. 2020

 
12. 10. 2020
 

Rozšíření kapacity odlehčovací služby v regionu MAS Brdy Vltava

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016048
Datum zahájení: 01. 06. 2020

 
12. 10. 2020
 

Dětská skupina Psáry II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017005
Datum zahájení: 01. 10. 2020

 
12. 10. 2020
 

Příměstské tábory MAS Kraj živých vod II

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015068
Datum zahájení: 01. 04. 2020

 
11. 10. 2020
 

DS Miškolka Mirošovická II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016948
Datum zahájení: 01. 09. 2020

 
11. 10. 2020
 

Panáčci 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017009
Datum zahájení: 01. 09. 2020

 
11. 10. 2020
 

Dětská skupina Jihočeské univerzity 2 - Kvítek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016970
Datum zahájení: 01. 09. 2020

 
08. 10. 2020
 

Asistenti prevence kriminality Liberec II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016920
Datum zahájení: 01. 09. 2020

 
08. 10. 2020
 

Dětská skupina pro děti ve věku 1 - 2 roky

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016942
Datum zahájení: 01. 07. 2020

 
08. 10. 2020
 

Dětská skupina NONA 1 - projekt č. II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016975
Datum zahájení: 01. 08. 2020

 
08. 10. 2020
 

Dětská skupina pro děti ve věku 2 - 3 roky

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016943
Datum zahájení: 01. 07. 2020

 
08. 10. 2020
 

Dostupná pomoc pro rodiny s dětmi na území MAS Opavsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015708
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
06. 10. 2020
 

Zavedení sociální služby Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené při Portimo, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016045
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
06. 10. 2020