Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Číslo: 011

Platnost od: 1. 8. 2022 09:00

Platnost do: 14. 10. 2022 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 8. 2022 09:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 30. 3. 2023 15:08:27

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

  • 1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

  •  1.2 Rovnost žen a mužů
     

Soubory ke stažení:


Zápisy z jednání hodnotící komise:


Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 1. 8. 2022
 
Aktualizováno: 24. 3. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel