Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Číslo: 011

Platnost od: 1. 8. 2022 09:00

Platnost do: 14. 10. 2022 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 8. 2022 09:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 7. 2024 09:35:55

Specifický cíl:
  • 1.2 Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Dotazník pro závěrečnou ZoR:
Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 011

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 1. 8. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel