Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1)

Číslo: 037

Platnost od: 24. 2. 2023 12:00

Platnost do: 26. 5. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 2. 2023 12:00

Alokace v Kč: 50 000 000

Poslední aktualizace dat: 2. 10. 2023 10:14:00

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

1.2 Rovnost žen a mužů

Soubory ke stažení:

V případě zájmu o osobní konzultaci nás prosím kontaktujte: helena.vojtaskova@mpsv.cz

Semináře pro žadatele:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 037


 
Uveřejněno: 24. 2. 2023
 
Aktualizováno: 2. 10. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel