Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1)

Číslo: 037

Platnost od: 24. 2. 2023 12:00

Platnost do: 26. 5. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 2. 2023 12:00

Alokace v Kč: 128 000 000

Poslední aktualizace dat: 27. 5. 2024 17:18:59

Specifický cíl:
  • 1.2 Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

      z 5 000 0000 na 128 000 000.)

Soubory k evaluaci:

 

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 037

V případě zájmu o osobní konzultaci nás prosím kontaktujte: helena.vojtaskova@mpsv.cz

Semináře pro žadatele:

Zápis z jednání výběrové komise:

Semináře pro příjemce:

 

 


 
Uveřejněno: 24. 2. 2023
 
Aktualizováno: 29. 2. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel