Společně za vzděláváním (1)

Číslo: 040

Platnost od: 7. 3. 2023 08:00

Platnost do: 9. 5. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 3. 2023 08:00

Alokace v Kč: 1 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 25. 9. 2023 09:07:07

Vyhlašovatel: MPSV - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

1.3 Adaptabilita pracovní síly

Upozorňujeme, že hranice posledního podpořeného projektu k datu ukončení věcného hodnocení žádostí je 91,6 bodu. Projekty s nižším bodovým ziskem budou zařazené do zásobníku projektů.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

 


 
Uveřejněno: 7. 3. 2023
 
Aktualizováno: 1. 9. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel