Podpora integrace romské menšiny (1)

Číslo: 044

Platnost od: 14. 12. 2022 10:00

Platnost do: 28. 4. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2022 10:00

Alokace v Kč: 190 000 000

Poslední aktualizace dat: 4. 12. 2023 10:31:35

Vyhlašovatel: MPSV - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.3 Začleňování Romů

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Zápisy z jednání výběrové komise:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 44 

Podklady k evaluaci:


 
Uveřejněno: 14. 12. 2022
 
Aktualizováno: 27. 10. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel