Podpora integrace romské menšiny (1)

Číslo: 044

Platnost od: 14. 12. 2022 10:00

Platnost do: 28. 4. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2022 10:00

Alokace v Kč: 190 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:07:22

Specifický cíl:
  • 2.3 Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Semináře pro pro žadatele:

Zápisy z jednání výběrové komise:

Semináře pro příjemce:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 44 

Podklady k evaluaci:


 
Uveřejněno: 14. 12. 2022
 
Aktualizováno: 15. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel