Podpora integrace romské menšiny (1)

Číslo: 044

Platnost od: 14. 12. 2022 10:00

Platnost do: 28. 4. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2022 10:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Poslední aktualizace dat: 29. 5. 2023 09:40:23

Vyhlašovatel: MPSV - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.3 Začleňování Romů

Soubory ke stažení:

 

Semináře pro žadatele:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 44 


 
Uveřejněno: 14. 12. 2022
 
Aktualizováno: 14. 2. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel