Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny

Číslo: 101

Platnost od: 20. 12. 2022 09:00

Platnost do: 30. 5. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2022 09:00

Alokace v Kč: 340 000 000

Poslední aktualizace dat: 17. 6. 2024 09:48:55

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Podrobnější informace k čerpání jednotlivých alokací najdete v dokumentech diskusního klubu výzvy č. 101.

Soubory ke stažení:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 101 

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Semináře pro žadatele:

 


 
Uveřejněno: 20. 12. 2022
 
Aktualizováno: 16. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel