Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění „Vzdělávání členů OHK Vyškov“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11271

Název zakázky: Zajištění „Vzdělávání členů OHK Vyškov“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 6. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Vyškov

Sídlo zadavatele: Havlíčkova 342/7, 682 01 Vyškov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Stanislav Holemý
  • Telefon: +420517348324
  • E-mail: info@ohkvyskov.cz

IČ zadavatele: 60714948

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Martina Pinkasová
  • Telefon: +420517348324
  • E-mail: inmp@ohkvyskov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 7. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Havlíčkova 7, Vyškov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění jsou vzdělávací služby pro členy Okresní hospodářské komory Vyškov v rámci projektu Vzdělávání členů OHK Vyškov. Tato veřejná zakázka je zadávána podle pravidel pro veřejné zakázky malého rozsahu od 400 000 Kč do 2 000 000 Kč.

Celkem se bude vzdělávat 130 zaměstnanců v uzavřených i otevřených kurzech.

Veřejná zakázka je rozdělena na  4 dílčí části se samostatným plněním. Účastník může podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1899200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
9/2017 – 12/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Více viz Výzva k podání nabídek

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nejnižší nabídková cena.

Více viz Výzva k podání nabídek .

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz Výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na jednu nabídku:
Viz Výzva k podání nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz Výzva k podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Viz Výzva k podání nabídek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 6. 2017
 
Aktualizováno: 26. 7. 2017