Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vazačský kurz - opakovaný

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 78 000 Kč

 
15. 08. 2019

Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VIII

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2019 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 61 063 000 Kč

 
14. 08. 2019

„Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, reg.č.: CZ.03.2.6.3/0.0/0.0/16_134/0008186

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 345 Kč

 
14. 08. 2019

Odborné školení Pneumatická schémata a prvky II.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 54 000 Kč

 
14. 08. 2019

Odborné školení Pneumatická schémata a prvky I.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 54 000 Kč

 
14. 08. 2019

Jazykové kurzy - Projekt Hortulanus 2021

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 825 124 Kč

 
13. 08. 2019

Nájem automobilů pro osobní přepravu sociálních pracovníků

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2019 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 892 904 Kč

 
13. 08. 2019

Age management ve společnosti G.T.TRADE

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 08. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 231 500 Kč

 
13. 08. 2019

Zajištění ubytování v Itálii pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu MOSTY 2019

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 814 000 Kč

 
12. 08. 2019

Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy - II.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 708 965 Kč

 
12. 08. 2019

Školení informačního systému OR-SYSTEM

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 630 000 Kč

 
12. 08. 2019

Firemní vzdělávání obsluhy vstřikovací technologie ARBURG

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2019 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 222 000 Kč

 
12. 08. 2019

Eplan Experience

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 423 000 Kč

 
12. 08. 2019

Tvorba formulářů

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 08. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 921 111 Kč

 
08. 08. 2019

Vzdělávání ve společnosti Janík Transport, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 603 000 Kč

 
07. 08. 2019

Profesionální 3D tiskárna využívající aditivní metodu FDM

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 145 880 Kč

 
06. 08. 2019

Age management ve společnosti MODYNAS

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 231 500 Kč

 
06. 08. 2019

Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí – vzdělávání v oblasti správního řádu

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 58 000 Kč

 
05. 08. 2019

Zprostředkování zaměstnání

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
05. 08. 2019

Klempíř drakař 23-052-H

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 790 000 Kč

 
01. 08. 2019