Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání technicko - hospodářských a vedoucích pracovníků firem, OHK Teplice

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 998 000 Kč

 
23. 08. 2019

Vzdělávání technicko - hospodářských a vedoucích pracovníků firem, OHK Most

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 998 000 Kč

 
23. 08. 2019

Školení EPLAN Experience

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 660 000 Kč

 
23. 08. 2019

Zpracování plánu udržitelné mobility města Velké Meziříčí

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 074 000 Kč

 
23. 08. 2019

Nákup rekvalifikačních kurzů IV

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00

 
22. 08. 2019

Vzorková pražička kávy pro provozovnu Kokořín 12

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 240 000 Kč

 
22. 08. 2019

„Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, reg.č.: CZ.03.2.6.3/0.0/0.0/16_134/0008186

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 345 Kč

 
22. 08. 2019

Produkční pražička kávy pro provozovnu Kokořín 12

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 785 000 Kč

 
22. 08. 2019

Konzultace a vzdělávání v oblasti transformace sociálních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 050 000 Kč

 
21. 08. 2019

Kurz leštění II. – pětidenní kurz pro pokročilé

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
20. 08. 2019

Vzdělávání volených zástupců a pracovníků ve veřejné správě mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
20. 08. 2019

Aktualizace strategického plánu mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 320 000 Kč

 
20. 08. 2019

Vzdělávání zaměstnanců firmy Walter s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 931 200 Kč

 
16. 08. 2019

Zajištění vzdělávání pro Conec s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 639 000 Kč

 
16. 08. 2019

Evaluace projektu Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000 Kč

 
15. 08. 2019

Vazačský kurz - opakovaný

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 78 000 Kč

 
15. 08. 2019

Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VIII

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2019 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 61 063 000 Kč

 
14. 08. 2019

„Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, reg.č.: CZ.03.2.6.3/0.0/0.0/16_134/0008186

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 345 Kč

 
14. 08. 2019

Odborné školení Pneumatická schémata a prvky II.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 54 000 Kč

 
14. 08. 2019

Odborné školení Pneumatická schémata a prvky I.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 54 000 Kč

 
14. 08. 2019