Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Podnikové vzdělávání zaměstnanců - DITON s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
11. 12. 2017

BodyFood

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 12. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 433 229 Kč

 
11. 12. 2017

Vzdělávání ve společnosti TART, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 01. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 227 252 Kč

 
08. 12. 2017

Rozvoj zaměstnanců RPG Služby, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 151 650 Kč

 
08. 12. 2017

Vzdělávání pro zaměstnance společnosti Erdrich Umformtechnik s.r.o. – technik řízení jakosti ve strojírenství

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 798 400 Kč

 
08. 12. 2017

Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost ERLEN s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 741 000 Kč

 
08. 12. 2017

Dodávka školení pro zaměstnance ZAPA beton a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 303 551 Kč

 
08. 12. 2017

Školení svářečů

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 12. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
07. 12. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ČD – Informační Systémy, a.s. v oblasti SAP

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 572 000 Kč

 
07. 12. 2017

CARent Praha s.r.o. vzdělává své zaměstnance!

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 202 275 Kč

 
07. 12. 2017

Výzva č. 43 - Dopravní podnik města Děčína a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 12. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 033 791 Kč

 
07. 12. 2017

Generel veřejného osvětlení ve městě Bílovci

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 01. 2018 11:00

 
07. 12. 2017

Generel dopravy ve městě Bílovci

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2018 10:30

 
07. 12. 2017

Zajištění pronájmu vhodných prostor pro vzdělávací aktivity a individuální pohovory v rámci projektu Šance vrátit se do aktivního života

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 339 000 Kč

 
07. 12. 2017

Firemní vzdělávání zaměstnanců společnosti Apatyka servis s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 12. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 603 093 Kč

 
07. 12. 2017

Rekvalifikační a kvalifikační kurzy pro osoby pečující o děti do 15 let - 2. běh projektu

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2017 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 486 000 Kč

 
06. 12. 2017

Zvyšování efektivnosti veřejné správy města Kraslice

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 01. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
06. 12. 2017

Vybudování a provoz zařízení péče o děti v Příbrami

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 963 495 Kč

 
05. 12. 2017

Podnikové vzdělávání BioAktiv CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 514 808 Kč

 
05. 12. 2017

Název zakázky Měkké manažerské dovednosti IPH Servis Morava s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 548 700 Kč

 
05. 12. 2017