Upravit filtr
Upravit filtr

Sociální podniky mohou nadále žádat o bezúročné úvěry

MPSV bude ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračovat v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům, a to díky financím z EU. Včera to potvrdili svým podpisem Martina Štěpánková, vrchní ředitelka sekce Evropských fondů a mezinárodní spolupráce, Tomáš Nidetzký, předseda představenstva NRB a Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB.

 
23. 11. 2023

NRB ve spolupráci s MPSV vyhlásila výzvu pro předkládání projektů v programu S-podnik plus

Národní rozvojová banka dnes vyhlásila výzvu pro předkládání projektů, bude nadále poskytovat bezúročné úvěry začínajícím i stávajícím sociálním podnikům. Sociální podniky získají tak přístup k financování svých projektů zaměřených na zahájení nebo rozvoj podnikání.

 
30. 11. 2023

Revize pravidel pro projekty zaměřené na další profesní vzdělávání

Řídicí orgán OPZ+ oznamuje, že byla zveřejněna revidovaná verze specifických pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu dalšího profesního vzdělávání. Specifická část pravidel je účinná od 1. 12. 2023.

 
28. 11. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

🏆RegioStars! 2023 - Gratulujeme vítězi❗️️

S radostí oznamujeme, že projekt Operačního programu Zaměstnanost realizátora proFem o.p.s. je vítězem v prestižní soutěži RegioStars Awards v kategorii sociální a inkluzivní Evropa.

 
16. 11. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 2. 11. 2023 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 800006, pozice asistenta/ky vrchní ředitelky/vrchního ředitele sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce (80).

 
06. 11. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost

Aktualizace pokynů pro vyplnění žádostí o podporu v IS KP21+

Upozorňujeme, že byly aktualizovány pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP21+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty s paušálními sazbami.

 
25. 10. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Revize pokynů k ovládání IS KP21+ a ke komunikaci s technickou podporou a pokynů k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce o revizi pokynů k ovládání IS KP21+ a ke komunikaci s technickou podporou. Důvodem úprav je zejména úprava vzhledu některých obrazovek, aktualizace podmínek pro přihlášení do IS KP21+ a změny v plných mocech.

 
18. 10. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Tabulka pro vykázání hodnot indikátorů týkajících se účastníků

ŘO informuje příjemce, že je k dispozici vzor přehledové tabulky pro vykázání hodnot indikátorů týkajících se účastníků.

 
17. 10. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Aktualizace vzorů právních aktů v OPZ+

ŘO informuje žadatele a příjemce o zveřejnění aktualizovaných vzorů právních aktů:

 
16. 10. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Stanovisko ÚOHS k blokačním lhůtám pro námitky u VZ

Rádi bychom upozornili všechny příjemce na výkladové stanovisko ÚOHS, jež se týká blokační lhůty pro námitky proti zadávacím podmínkám při zadávání veřejných zakázek v režimu ZZVZ (nově upraveno poslední novelou ZZVZ).

 
04. 10. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Vyhlášení výzvy Sociální inovace pro budoucnost

Rádi bychom Vás informovali, že dne 27. 9. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 057 Sociální inovace pro budoucnost.

 
29. 09. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Inkubační fáze šíření (2)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 27. 9. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 070 Inkubační fáze šíření (2).

 
27. 09. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Úprava pravidel pro žadatele a příjemce a příručky pro hodnotitele v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ oznamuje, že byly zveřejněny aktualizované verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+, které jsou účinné od 1. 10. 2023.

 
27. 09. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyšlo nové číslo zpravodaje OPZOR (léto/podzim 2023)

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 19. 9. 2023 vyšlo nové číslo našeho zpravodaje OPZ+ "OPZOR".

 
19. 09. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost

Odstávka portálu esfcr.cz 9. 9. 2023

Upozorňujeme, že z důvodu nutné údržby proběhne dne 9.9. 2023 v čase 16:00 – 20:00 odstávka portálu a souvisejících aplikačních kompenent včetně IS ESF 2014+.

 
08. 09. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Spuštění Generátoru nástrojů povinné publicity

Oznamujeme, že Ministerstvo pro místí rozvoj zprovoznilo generátor nástrojů povinné publicity. Pomocí generátoru si tak vytvoříte povinný plakát pro Operační program Zaměstnanost plus.

 
17. 08. 2023

Vyhlášení výzvy Podpora osob znevýhodněných na trhu práce (2)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 14. 8. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 056 Podpora osob znevýhodněných na trhu práce (2).

 
14. 08. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 21. 8. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 054 Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2).

 
21. 08. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Pozvánka na semináře k výzvám na dětské skupiny - č. 049 a 034

 
10. 08. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Prodloužení výzvy č. 029 OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele z výzvy č. 029 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1) o jejím prodloužení do 15. 12. 2023.

 
08. 08. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Finální sazby jednotkových nákladů ve výzvách č. 040 a č. 047

Řídicí orgán OPZ+ zveřejňuje finální sazby jednotkových nákladů ve výzvách č. 040 a č. 047, které jsou dostupné na stránkách výzev.

 
03. 08. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Prodloužení výzvy č. 012 OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele z výzvy č. 012 OPZ+ Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) o jejím prodloužení do 1. 8. 2024.

 
28. 07. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Ochrana osobních údajů v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce v rámci OPZ+ o zveřejnění nové záložky věnované ochraně osobních údajů v OPZ+. Na záložce Ochrana osobních údajů v OPZ+ jsou k dispozici přehledy toho, jaké osobní údaje Řídicí orgán OPZ+ zpracovává.

 
17. 07. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 14. 7. 2023 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 19/2023 na obsazení pracovní pozice asistent/ka ředitele/ředitelky odboru realizace programů fondů EU – zaměstnanost a adaptabilita (820001).

 
17. 07. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost

Změna v dokládání dokumentů na kontrolu u VZMR v OPZ

ŘO OPZ upozorňuje příjemce, že v souvislosti s účinností novely zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ) ode dne 16.7.2023 nebude u VZMR požadovat v rámci ex ante/ex post kontrol doložení zohlednění zásady odpovědného zadávání uvedené v § 6 odst. 4 ZZVZ.

 
14. 07. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Technická závada

Upozorňujeme uživatele na technickou závadu na portále esfcr.cz, dne 11. července 2023.

 
11. 07. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Pomáháme žít lepší příběh

Spouštíme kampaň.

 
03. 07. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Dokumenty k prokazování mzdových příspěvků

Řídicí orgán OPZ+ informuje o zveřejnění dokumentů k prokazování dosažení jednotky „Mzdový příspěvek na pracovní místo“ na podporu vytvoření a udržení pracovních míst.

 
30. 06. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Pokyny k zakázkám v IS KP21+

Řídicí orgán OPZ+ zveřejňuje další z pomůcek pro žadatele a příjemce určených pro práci v IS KP21+.

 
20. 06. 2023

Náležitosti dohody o poskytnutí mzdových příspěvků

Řídicí orgán OPZ+ zveřejňuje výčet náležitostí dohody o poskytnutí mzdových příspěvků, která je jedním z dokladů pro doložení jednotky „Mzdový příspěvek na pracovní místo“.

 
15. 06. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Informace o plánované odstávce IS ESF2014+

 
14. 06. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Proběhla konference OPZ a OPZ+

 
13. 06. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Úpravy v dokumentech pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce, že jsou k dispozici aktualizované verze pokynů pro práci v IS KP21+.

 
05. 06. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace dokumentů pro žadatele a příjemce v OPZ+

Řídicí orgán informuje žadatele a příjemce v OPZ+, že jsou k dispozici tyto nové dokumenty:

 
01. 06. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Soutěž REGIOSTARS 2023

Realizovali jste zajímavý projekt OPZ a chcete ho představit ostatním? Zapojte se do soutěže REGIOSTARS 2023. Již jen 15 dní na podání přihlášky!

 
16. 05. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Poslední možnost registrace na konferenci OPZ a OPZ+

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na Konferenci Operačních programů Zaměstnanost a Zaměstnanost plus, která se koná ve středu 7. června 2023 v hotelu Artemis v Praze.

 
22. 05. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Podcast o Operačním programu Zaměstnanost plus s Jiřím Kinským

Poslechněte si nový díl podcastu Evropské fondy v období 2021-2027.

 
03. 05. 2023

Upozornění na možnou nedostupnost portálu 5. 5. - 7. 5.

 
28. 04. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Upozornění na omezenou funkci vyhledávače

 
18. 04. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Aktualizace pokynů k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

Řídicí orgán zveřejňuje pro příjemce podpořené v OPZ+ aktualizované pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+.

 
14. 04. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Upozornění na plánovanou odstávku portálu esfcr.cz dne 11. 4.

 
06. 04. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Aktualizace pokynů k doplnění žádosti o podporu před vydáním právního aktu

Řídicí orgán informuje žadatele o podporu z OPZ+, že jsou k dispozici aktualizované pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+ před vydáním právního aktu.

 
24. 03. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Upozornění na technické problémy portálu

 
23. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Podnikové vzdělávání (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 20. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 047 Podnikové vzdělávání (1).

 
20. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

Řídicí orgán OPZ+ informuje příjemce o vydání první verze pokynů pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+.

 
15. 03. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

Řídicí orgán OPZ+ informuje příjemce o vydání první verze pokynů pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+.

 
15. 03. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Podpora zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti

Rádi bychom Vás informovali, že dne 14. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 052 Podpora zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti.

 
14. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Vybudování dětských skupin (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 10. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 049 Vybudování dětských skupin (1).

 
10. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Společně za vzděláváním (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 7. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 040 Společně za vzděláváním (1).

 
07. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy ALMA - mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 1. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 096 ALMA - mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže (1).

 
01. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Změna termínu vyhlášení - Výzva č. 049 OPZ+

 
27. 02. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 24. 2. 2023 byla vyhlášena výzva č. 037 OPZ+ Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1).

 
24. 02. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Úprava pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ+ a nový vzor právního aktu

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce v OPZ+, že vydává první verzi Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže. K dispozici je také revize Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty financované s využitím paušálních sazeb a revize Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu dětských skupin.

 
24. 02. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Doporučené vzory pro zadávání zakázek v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce v rámci OPZ+ o zveřejnění doporučených vzorů pro zadávání zakázek, na které se vztahuje Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021-2027 (viz příloha č. 1 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+).

 
23. 02. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Aktualizované vzory právních aktů a formulář k veřejné podpoře v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje, že došlo k aktualizaci vzorů právních aktů využívaných v OPZ+ a také formuláře pro rozdělení veřejné podpory a podpory de minimis. Dokumenty jsou účinné od 1. 2. 2023.

 
06. 02. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nové termíny výzev č. 40 a 47 na další profesní vzdělávání

Rádi bychom Vás informovali, že došlo k aktualizaci harmonogramu výzev OPZ+, kde jsou zveřejněny nové plánované termíny vyhlášení výzvy č. 40 Společně za vzděláváním a výzvy č. 47 Podnikové vzdělávání.

 
03. 02. 2023
 
Určeno pro: Žadatel

Pokyny pro žadatele a příjemce pro práci v IS KP21+

Oznamujeme, že v souvislosti se zavedením specifických datových položek byly aktualizovány pokyny pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP21+ a pokyny pro příjemce ke zpracování žádosti o změnu v IS KP21+, a to s účinností od 1. 2. 2023.

 
01. 02. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Revize pravidel pro žadatele a příjemce a příručky pro hodnotitele v OPZ+

Informujeme žadatele a příjemce o zveřejnění revize Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ a o vydání první verze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání. Pravidla jsou účinná od 1. 2. 2023.

 
31. 01. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny

Rádi bychom Vás informovali, že dne 20. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 101 OPZ+ Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny.

 
20. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nové dokumenty pro žadatele a příjemce v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ oznamuje, že došlo k vydání aktualizovaných i zcela nových formulářů a pokynů pro žadatele a příjemce z OPZ+.

 
16. 12. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

HOTLINE - Technická podpora

Upozorňujeme žadatele a příjemce z OPZ+, OPZ, OP VVV, OP JAK, OP PPR, že v případě technických problémů s IS KP14+, IS KP21+ či IS ESF je možné se obracet na HOTLINE technické podpory prostřednictvím klubů pro jednotlivé programy.

 
14. 12. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

NOVÉ - grafy u výzev OPZ+

Rádi bychom Vás informovali, že u vyhlášených výzev OPZ+ nově najdete grafy znázorňující aktuální stav čerpání finančních prostředků dané výzvy. Tyto základní údaje budou pravidelně aktualizovány.

 
14. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Podpora integrace romské menšiny (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 14. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 044 OPZ+ Podpora integrace romské menšiny (1).

 
14. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Změna data vyhlášení výzvy 03_22_040 Společně za vzděláváním

Rádi bychom Vás informovali, že s ohledem na pokračující jednání řídicího orgánu s Evropskou komisí ohledně výše jednotkových nákladů nebude výzva 03_22_040 Společně za vzděláváním vyhlášena v plánovaném termínu 6. 1. 2023.

 
14. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Proběhlo zasedání Výboru Evropského sociálního fondu plus (ESF+)

V rámci českého předsednictví EU proběhlo 7. prosince v Praze zasedání Výboru Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

 
08. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Média

Vyhlášení výzvy Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 7. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 043 OPZ+ Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1).

 
07. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyšlo nové číslo zpravodaje OPZOR

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 2. 12. 2022 vyšlo nové číslo elektronického zpravodaje OPZ a OPZ+ "OPZOR".

 
02. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost

Vyhlášení výzvy Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 2. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 042 OPZ+ Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1).

 
02. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizace pokynů k doplnění žádosti o podporu před vydáním právního aktu

Oznamujeme, že jsou k dispozici aktualizované pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+ před vydáním právního aktu.

 
14. 11. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Zveřejnění formulářů pro oblast veřejné podpory a podpory de minimis v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje, že došlo ke zveřejnění formulářů pro oblast veřejné podpory a podpory de minimis v OPZ+.

 
08. 11. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Budování kapacit a profesionalizace NNO (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 7. 11. 2022 byla vyhlášena výzva č. 039 OPZ+ Budování kapacit a profesionalizace NNO (1).

 
07. 11. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Integrované územní investice – zaměstnanost

Rádi bychom Vás informovali, že dne 3. 11. 2022 byla vyhlášena výzva č. 032 OPZ+ Integrované územní investice – zaměstnanost.

 
03. 11. 2022
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizované vzory právních aktů

Řídicí orgán OPZ+ informuje, že došlo k aktualizaci vzorů právních aktů využívaných v OPZ+. Vzory jsou účinné od 1. 11. 2022.

 
01. 11. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Age management

Rádi bychom Vás informovali, že dne 21. 10. 2022 byla vyhlášena výzva č. 035 OPZ+ Age management.

 
21. 10. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Rádi bychom Vás informovali, že dne 20. 10. 2022 byla vyhlášena výzva č. 099 OPZ+ Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny.

 
20. 10. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel