Upravit filtr
Upravit filtr

Dokumenty k prokazování mzdových příspěvků (mimo výzvy č.040 a 047)

ŘO informuje žadatele a příjemce projektů v OPZ+, které mají v rozpočtu projektu zařazeny jednotky na mzdové příspěvky, o zveřejnění následujících dokumentů:

 
18. 07. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Výzva na inovativní přístupy k řešení nezaměstnanosti

Rádi bychom vás informovali o možnosti přihlásit se do nadnárodní výzvy „Inovativní přístupy k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti“, která byla vyhlášena 18. 4. 2024 v rámci iniciativy ESF pro Sociální inovace+.

 
17. 07. 2024
 
Určeno pro: Žadatel

Revize pokynů pro práci v IS KP21+ od 12. 7. 2024

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce, že v souvislosti s revizí pravidel pro žadatele a příjemce a také s rozvojem MS2021+ byly aktualizovány následující pokyny pro práci v IS KP21+:

 
12. 07. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Anketa pro příjemce na zjednodušené vykazování nákladů v OPZ a OPZ+

Evropská komise zve příjemce podpory z EU k vyplnění krátké ankety, díky které chce zmapovat používání zjednodušených metod vykazování nákladů a financování nesouvisející s náklady v projektech EU.

 
11. 07. 2024
 
Určeno pro: Příjemce

Změny u DPP od 1. 7. 2024

Upozorňujeme žadatele a příjemce na změny u dohod o provedení práce.

 
02. 07. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Revize pokynů k ovládání IS KP21+ a k technické podpoře

Informujeme žadatele a příjemce v OPZ+, že od 1. 7. 2024 jsou k dispozici upravené Obecné pokyny k ovládání IS KP21+ a ke komunikaci s technickou podporou (verze 4).

 
01. 07. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ+ s účinností od 1. 7. 2024

Řídicí orgán OPZ+ oznamuje, že s účinností od 1. 7. 2024 dochází k revizi následujících pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ+:

 
27. 06. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace pokynů k importu XML soupisky dokladů v IS KP21+

Upozorňujeme, že v návaznosti na aktualizaci IS KP21+, která bude nasazena 26. 6. 2024, byly zpřístupněny nové verze dokumentů týkajících se importu XML soupisky dokladů.

 
25. 06. 2024
 
Určeno pro: Příjemce

Vzor smlouvy pro projekty dětských skupin

Informujeme žadatele a příjemce podpořené ve výzvách OPZ+ na podporu dětských skupin financovaných v režimu jednotkových nákladů o zveřejnění závazného vzoru smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 
19. 06. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Služby prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Rádi bychom Vás informovali, že dne 20. 6. 2024 byla vyhlášena výzva č. 069 OPZ+ Služby prevence domácího a genderově podmíněného násilí.

 
20. 06. 2024
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ+

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 4. 6. 2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 850000, pozice: ředitel/ka odboru kontrol programů ESF (85).

 
05. 06. 2024
 
Určeno pro: Veřejnost

Podpora de minimis dle nových nařízení v OPZ+ a aktualizované vzory dokumentů

Od 1. 6. 2024 začíná řídicí orgán OPZ+ poskytovat veřejnou podporu / podporu de minimis dle nových nařízení.

 
31. 05. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (2)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 4. 6. 2024 byla vyhlášena výzva č. 065 OPZ+ Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (2).

 
04. 06. 2024
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Pomůcka pro zadavatele zakázek v režimu zákona

Upozorňujeme žadatele a příjemce, kteří zadávají zakázky v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal k tomuto nového průvodce.

 
22. 05. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Upozornění na odstranění technických problémů portálu

Rádi bychom vás informovali, že na webu www.esfcr.cz došlo k odstranění technických problémů a již běží standardní rychlostí.

 
22. 05. 2024
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Navýšení alokace výzvy Vybudování dětských skupin (2)

Řídicí orgán OPZ+ oznamuje, že došlo ke schválení navýšení alokace výzvy č. 061 Vybudování dětských skupin (2) pro skupinu B o 200 mil. Kč.

 
14. 05. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Upozornění na technické problémy portálu

Rádi bychom vás informovali, že se web www.esfcr.cz může pomaleji načítat.

 
13. 05. 2024

Vyšlo nové číslo zpravodaje OPZOR (jaro/léto 2024)

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 5. 2024 vyšlo nové číslo našeho zpravodaje OPZ+.

 
09. 05. 2024
 
Určeno pro: Veřejnost

Obvyklé ceny a mzdy/platy – aktualizace k 1. 5. 2024

Řídicí orgán OPZ+ zveřejňuje aktualizovaný přehled obvyklých cen a mezd a platů pro komodity a pracovní pozice, které se v projektech podpořených z OPZ+ vyskytují nejčastěji.

 
30. 04. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (2)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 19. 4. 2024 byla vyhlášena výzva č. 066 OPZ+ Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (2).

 
19. 04. 2024
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Kontrola zjednodušených metod vykazování

Rádi bychom žadatele a příjemce v OPZ+ informovali o principech kontroly dotací financovaných formou zjednodušených metod vykazování ze strany finančních úřadů.

 
08. 04. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nový způsob přihlašování do IS ESF přes identitu občana

Vážení uživatelé IS ESF, upozorňujeme Vás na novou možnost přihlášení do portálu (jakož i celého IS ESF).

 
27. 03. 2024
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Vybudování dětských skupin (2)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 25. 3. 2024 byla vyhlášena výzva č. 061 OPZ+ Vybudování dětských skupin (2).

 
25. 03. 2024
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizovaný vzor čestného prohlášení ve výzvě č. 026

Řídicí orgán upozorňuje příjemce z výzvy č. 026 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (1), že byl zveřejněn aktualizovaný vzor čestného prohlášení k bezplatnému stravování.

 
20. 03. 2024
 
Určeno pro: Příjemce

REGIOSTARS 2024

Realizovali jste zajímavý projekt OPZ / OPZ+ a chcete ho představit ostatním v Evropě? Zapojte se do soutěže REGIOSTARS 2024.

 
05. 03. 2024
 
Určeno pro: Příjemce

Vyhlášení výzvy Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů (2)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 13. 3. 2024 byla vyhlášena výzva č. 058 OPZ+ Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů (2).

 
13. 03. 2024
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vykazování indikátorů týkajících se účastníků v IS KP21+ od 1. 3. 2024

Řídicí orgán OPZ+ sděluje, že je zprovozněno vykazování hodnot indikátorů týkajících se účastníků přímo ve zprávě o realizaci projektu v IS KP21+. Vykazování tímto způsobem je povinné pro všechny projekty sledující indikátory týkající se účastníků, které budou předkládat zprávu o realizaci projektu v termínu počínaje od 1. 3. 2024.

 
27. 02. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Revize pravidel a dalších pokynů a vzorů od 1. 3. 2024

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce v OPZ+, že s účinností od 1. 3. 2024 dochází k revizi části metodiky OPZ+.

 
27. 02. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aplikace pravidel pro poskytování podpor v režimu de minimis v OPZ+

ŘO OPZ+ zveřejňuje aktuální informace pro žadatele a příjemce k aplikaci pravidel podpory de minimis v OPZ+.

 
08. 02. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Transformace pobytových zařízení pro ohrožené děti

Rádi bychom Vás informovali, že dne 30. 1. 2024 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 063 Transformace pobytových zařízení pro ohrožené děti.

 
30. 01. 2024
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Mezinárodní výzva na zmírnění důsledků ruské války proti Ukrajině v zemích EU

Rádi bychom Vás informovali, že litevská Agentura Evropského sociálního fondu vyhlásila výzvu k předkládání projektů s názvem „Inovativní přístupy ke zmírnění společenských důsledků ruské útočné války proti Ukrajině v zemích EU“.

 
25. 01. 2024
 
Určeno pro: Žadatel

Pravidla pro jednotku „Mzdový příspěvek na pracovní místa“ v OPZ+

Na základě zkušeností s využíváním jednotky „Mzdový příspěvek na pracovní místa“ v projektech financovaných z OPZ+ připravil řídicí orgán OPZ+ dokument, jehož cílem je shrnout pravidla způsobilosti pro tuto jednotku a upozornit žadatele a příjemce na správnost dokladování dosažených jednotek:

 
25. 01. 2024
 
Určeno pro: Příjemce

Pokyny k evidenci a vykazování účastníků v projektech financovaných z OPZ+

Pro monitoring podpořených osob (účastníků) a automatizovaný výpočet indikátorů týkajících se účastníků má v programovém období 2021-2027 sloužit Informační systém Evropského sociálního fondu (IS ESF). Z objektivních důvodů však zatím nedošlo ke zprovoznění IS ESF.

 
18. 01. 2024
 
Určeno pro: Příjemce

Dopad novely zákoníku práce na způsobilost výdajů v OPZ+

ŘO OPZ+ zveřejňuje informaci pro žadatele a příjemce v OPZ+ o dopadu novely zákoníku práce na způsobilost výdajů v OPZ+.

 
04. 01. 2024
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nenačítání stránek portálu a IS ESF

Aktuálně evidujeme nestandardní chování portálu, které se v některých případech projevuje nenačtením stránek.

 
12. 12. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Sociální podniky mohou nadále žádat o bezúročné úvěry

MPSV bude ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračovat v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům.

 
23. 11. 2023

Revize pravidel pro projekty zaměřené na další profesní vzdělávání

Řídicí orgán OPZ+ oznamuje, že byla zveřejněna revidovaná verze specifických pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+.

 
28. 11. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

NRB ve spolupráci s MPSV vyhlásila výzvu pro předkládání projektů v programu S-podnik plus

Národní rozvojová banka dnes vyhlásila výzvu pro předkládání projektů, bude nadále poskytovat bezúročné úvěry sociálním podnikům.

 
30. 11. 2023

Úpravy webu

Upozorňujeme, že v průběhu dne 4. 12. 2023 budou na webu probíhat drobné aktualizace.

 
04. 12. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

🏆RegioStars! 2023 - Gratulujeme vítězi❗️️

S radostí oznamujeme, že projekt Operačního programu Zaměstnanost realizátora proFem o.p.s. je vítězem v prestižní soutěži RegioStars Awards v kategorii sociální a inkluzivní Evropa.

 
16. 11. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 2. 11. 2023 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 800006, pozice asistenta/ky vrchní ředitelky/vrchního ředitele sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce (80).

 
06. 11. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost

Aktualizace pokynů pro vyplnění žádostí o podporu v IS KP21+

Upozorňujeme, že byly aktualizovány pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP21+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty s paušálními sazbami.

 
25. 10. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Revize pokynů k ovládání IS KP21+ a ke komunikaci s technickou podporou a pokynů k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce o revizi pokynů k ovládání IS KP21+ a ke komunikaci s technickou podporou. Důvodem úprav je zejména úprava vzhledu některých obrazovek, aktualizace podmínek pro přihlášení do IS KP21+ a změny v plných mocech.

 
18. 10. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Tabulka pro vykázání hodnot indikátorů týkajících se účastníků

ŘO informuje příjemce, že je k dispozici vzor přehledové tabulky pro vykázání hodnot indikátorů týkajících se účastníků.

 
17. 10. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Aktualizace vzorů právních aktů v OPZ+

ŘO informuje žadatele a příjemce o zveřejnění aktualizovaných vzorů právních aktů:

 
16. 10. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Stanovisko ÚOHS k blokačním lhůtám pro námitky u VZ

Rádi bychom upozornili všechny příjemce na výkladové stanovisko ÚOHS, jež se týká blokační lhůty pro námitky proti zadávacím podmínkám při zadávání veřejných zakázek v režimu ZZVZ (nově upraveno poslední novelou ZZVZ).

 
04. 10. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Vyhlášení výzvy Sociální inovace pro budoucnost

Rádi bychom Vás informovali, že dne 27. 9. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 057 Sociální inovace pro budoucnost.

 
29. 09. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Inkubační fáze šíření (2)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 27. 9. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 070 Inkubační fáze šíření (2).

 
27. 09. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Úprava pravidel pro žadatele a příjemce a příručky pro hodnotitele v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ oznamuje, že byly zveřejněny aktualizované verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+, které jsou účinné od 1. 10. 2023.

 
27. 09. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyšlo nové číslo zpravodaje OPZOR (léto/podzim 2023)

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 19. 9. 2023 vyšlo nové číslo našeho zpravodaje OPZ+ "OPZOR".

 
19. 09. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost

Odstávka portálu esfcr.cz 9. 9. 2023

Upozorňujeme, že z důvodu nutné údržby proběhne dne 9.9. 2023 v čase 16:00 – 20:00 odstávka portálu a souvisejících aplikačních kompenent včetně IS ESF 2014+.

 
08. 09. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Spuštění Generátoru nástrojů povinné publicity

Oznamujeme, že Ministerstvo pro místí rozvoj zprovoznilo generátor nástrojů povinné publicity. Pomocí generátoru si tak vytvoříte povinný plakát pro Operační program Zaměstnanost plus.

 
17. 08. 2023

Vyhlášení výzvy Podpora osob znevýhodněných na trhu práce (2)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 14. 8. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 056 Podpora osob znevýhodněných na trhu práce (2).

 
14. 08. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 21. 8. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 054 Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2).

 
21. 08. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Pozvánka na semináře k výzvám na dětské skupiny - č. 049 a 034

 
10. 08. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Prodloužení výzvy č. 029 OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele z výzvy č. 029 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1) o jejím prodloužení do 15. 12. 2023.

 
08. 08. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Finální sazby jednotkových nákladů ve výzvách č. 040 a č. 047

Řídicí orgán OPZ+ zveřejňuje finální sazby jednotkových nákladů ve výzvách č. 040 a č. 047, které jsou dostupné na stránkách výzev.

 
03. 08. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Prodloužení výzvy č. 012 OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele z výzvy č. 012 OPZ+ Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) o jejím prodloužení do 1. 8. 2024.

 
28. 07. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Ochrana osobních údajů v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce v rámci OPZ+ o zveřejnění nové záložky věnované ochraně osobních údajů v OPZ+. Na záložce Ochrana osobních údajů v OPZ+ jsou k dispozici přehledy toho, jaké osobní údaje Řídicí orgán OPZ+ zpracovává.

 
17. 07. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 14. 7. 2023 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 19/2023 na obsazení pracovní pozice asistent/ka ředitele/ředitelky odboru realizace programů fondů EU – zaměstnanost a adaptabilita (820001).

 
17. 07. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost

Změna v dokládání dokumentů na kontrolu u VZMR v OPZ

ŘO OPZ upozorňuje příjemce, že v souvislosti s účinností novely zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ) ode dne 16.7.2023 nebude u VZMR požadovat v rámci ex ante/ex post kontrol doložení zohlednění zásady odpovědného zadávání uvedené v § 6 odst. 4 ZZVZ.

 
14. 07. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Technická závada

Upozorňujeme uživatele na technickou závadu na portále esfcr.cz, dne 11. července 2023.

 
11. 07. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Pomáháme žít lepší příběh

Spouštíme kampaň.

 
03. 07. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Dokumenty k prokazování mzdových příspěvků

Řídicí orgán OPZ+ informuje o zveřejnění dokumentů k prokazování dosažení jednotky „Mzdový příspěvek na pracovní místo“ na podporu vytvoření a udržení pracovních míst.

 
30. 06. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Pokyny k zakázkám v IS KP21+

Řídicí orgán OPZ+ zveřejňuje další z pomůcek pro žadatele a příjemce určených pro práci v IS KP21+.

 
20. 06. 2023

Náležitosti dohody o poskytnutí mzdových příspěvků

Řídicí orgán OPZ+ zveřejňuje výčet náležitostí dohody o poskytnutí mzdových příspěvků, která je jedním z dokladů pro doložení jednotky „Mzdový příspěvek na pracovní místo“.

 
15. 06. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Informace o plánované odstávce IS ESF2014+

 
14. 06. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Proběhla konference OPZ a OPZ+

 
13. 06. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Úpravy v dokumentech pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce, že jsou k dispozici aktualizované verze pokynů pro práci v IS KP21+.

 
05. 06. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace dokumentů pro žadatele a příjemce v OPZ+

Řídicí orgán informuje žadatele a příjemce v OPZ+, že jsou k dispozici tyto nové dokumenty:

 
01. 06. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Poslední možnost registrace na konferenci OPZ a OPZ+

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na Konferenci Operačních programů Zaměstnanost a Zaměstnanost plus, která se koná ve středu 7. června 2023 v hotelu Artemis v Praze.

 
22. 05. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Podcast o Operačním programu Zaměstnanost plus s Jiřím Kinským

Poslechněte si nový díl podcastu Evropské fondy v období 2021-2027.

 
03. 05. 2023

Upozornění na možnou nedostupnost portálu 5. 5. - 7. 5.

 
28. 04. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Upozornění na omezenou funkci vyhledávače

 
18. 04. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Aktualizace pokynů k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

Řídicí orgán zveřejňuje pro příjemce podpořené v OPZ+ aktualizované pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+.

 
14. 04. 2023
 
Určeno pro: Příjemce