Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Dotazník k ex-post evaluaci ESF

Rádi bychom Vás pozvali k průzkumu v rámci projektu Evropské komise (DG EMPL), jehož cílem je získání zpětné vazby na fungování ESF v programovém období 2007-2013 v jednotlivých členských státech EU.

 
03. 03. 2016

Projekty Úřadu práce podpořily přes 230 tisíc lidí

Díky operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost zrealizoval Úřad práce ČR v uplynulých čtyřech letech 11 projektů za téměř 11 miliard korun a pomohl tak přibližně 232 tisícům lidem.

 
03. 12. 2015

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

V souvislosti s 5. revizí OP LZZ byla vydána revize Prováděcího dokumentu OP LZZ, verze 2.8, která je platná od 13. 11. 2015.

 
12. 11. 2015

Hledáte práci? Přijďte na Profesia Days!

Zástupci organizací spadajících pod Ministerstvo práce a sociálních věcí nebudou chybět mezi vystavovateli na veletrhu práce Profesia Days, který se koná ve dnech 21. a 22. října na výstavišti v pražských Letňanech. Na jednom místě se dozvíte o nabídce zajímavých pracovních míst, novinkách na trhu práce či chystaných projektech. Také můžete navštívit řadu praktických seminářů a workshopů. Vstup je zdarma!

 
19. 10. 2015

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 76, 77 a 88) na červenec až říjen 2015.

 
29. 06. 2015

Dotazník k ex-post evaluaci programů politiky soudržnosti

Rádi bychom Vás pozvali k průzkumu v rámci projektu Evropské komise (DG EMPL a DG REGIO), jehož cílem je vyhodnocení efektivnosti a účinnosti systémů pro implementaci politiky soudržnosti v členských státech EU v programovém období 2007 – 2013.

 
29. 06. 2015

Výroční zpráva OP LZZ za rok 2014

Upozorňujeme, že byla uveřejněna Výroční zpráva o provádění OP LZZ za rok 2014, schválená Monitorovacím výborem OP LZZ dne 27. května 2015.

 
16. 06. 2015

Publikace s analýzou sociálně vyloučených lokalit v ČR

Upozorňujeme, že byla uveřejněna Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, která přináší aktuální a komplexní informace o vývoji a charakteru sociálního vyloučení od roku 2006 do současnosti.

 
27. 05. 2015

Novela zákona o veřejných zakázkách a o rozpočtových pravidlech

Upozorňujeme, že byly vydány dokumenty týkající se novely zákona o veřejných zakázkách a zákona o rozpočtových pravidlech.

 
13. 04. 2015

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 76, 77 a 88) na duben až červen 2015.

 
31. 03. 2015

Semináře k sociálnímu podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá od dubna do října cyklus bezplatných seminářů k přípravě podnikatelských plánů v oblasti sociálního podnikání.

 
25. 03. 2015

Seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF ve spolupráci s Externím Administrátorem Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě k výzvám 76, 77 a 88.

 
13. 03. 2015

Aktualizace příruček a prováděcího dokumentu

Upozorňujeme, že bylo aktualizováno několik příruček a také prováděcí dokument OP LZZ. Nové verze platí od 2. března 2015.

 
02. 03. 2015

Přihlášky na ceny RegioStars 2015!

Žádáme všechny realizátory projektů, kteří by se chtěli zúčastnit soutěže o ceny RegioStars, aby se obrátili se svým záměrem na kontaktní osoby svého projektu na řídicím orgánu/zprostředkujícím subjektu OP LZZ do pátku 6. 2. 2015.

 
29. 01. 2015

Seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF ve spolupráci s Externím Administrátorem Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě k výzvám 76, 77 a 88.

 
20. 01. 2015

Podpora pro sociálně inovační projekty

Vážení uživatelé ESF ČR, dovolujeme si vás upozornit na příležitost získání podpory pro realizované sociálně inovační projekty, kterou již 10. rokem uděluje rakouská nadace Unruhe v rámci ceny SozialMarie

 
16. 01. 2015

Lidé, kteří se nevzdali aneb jak ESF pomáhá

Zajímá vás, jak evropské peníze konkrétně pomáhají? Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v závěru minulého roku sborník s "Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?" Najdete v něm 25 příběhů skutečných lidí z celého Česka, kteří se potýkali s nejrůznějšími problémy, ale jedno měli společné: účast v projektech financovaných z Evropského sociálního fondu jim změnila život - k lepšímu.

 
08. 01. 2015

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 76, 77 a 88) na leden až březen 2015.

 
19. 12. 2014

Aktualizace příručky Veřejná podpora a podpora de minimis

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze příručky D7 Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ, která je platná od 1. 1. 2015.

 
18. 12. 2014

Podklady ze semináře pro příjemce ve výzvě č. D6

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace a další materiály ze semináře pro příjemce ve výzvě č. D6 OP LZZ zaměřené na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce.

 
18. 12. 2014