Projekty ve výzvě č. 83

Výzva č. 83 Nová řešení pro tíživé sociální problémy se zaměřuje na dvě roviny - zlepšování služeb a rozvoj organizací, které služby svým klientům poskytují. Smyslem výzvy č. 83 je pomoci zlepšit služby organizací tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám svých uživatelů a tím pádem co nejlépe plnily své poslání. Organizace se v projektech dívají na své služby z pohledu uživatelů služby a zjištěné poznatky využívají při úpravě stávající služby či tvorbě  služby zcela nové. Využívají přitom přístupu designu zaměřeného na člověka (human centered design) či alespoň některých jeho prvků. Organizace se učí zahrnout do tvorby a testování služeb jak uživatele služby, tak pracovníky, které službu poskytují. 

V této výzvě je podpořeno celkem 19 projektů. Podrobněji se s nimi můžete seznámit níže.

V případě dotazů se můžete obrátit na:

Pavla Juskovičová - pavla.juskovicova@mpsv.cz

Veronika Pavlovská - veronika.pavlovska@mpsv.cz

 

Propagační foto

 

Podpora pozůstalých dětí a osvěta

Propagační foto

 

Komplexní služby pro osoby

po cévní mozkové příhodě
a jiném získaném poškození mozku

Propagační foto

 

 

Sedmá odbornost

Propagační foto

 

Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní
komunity s využitím dobré
zahraniční praxe

Propagační foto

 

Hledání nových řešení

ve službách poskytovaných neformálně pečujícím

Propagační foto

 

Systémové zavádění práce se

sexualitou a vztahy
v sociálních zařízeních

Propagační foto

 

 

Nábor pěstounů jako lepší sociální služba

Propagační foto

 

Všechny obce mohou řešit

bezdomovectví, když mají
dobré rádce

Propagační foto

 

proFem 2.0 - analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí

Propagační foto

 

Recover the system/

Recovery Housing

Propagační foto

 

 

Zajímá nás, jak
to vidíte vy

Propagační foto

 

Cesta ke změně - zefektivnění podpory rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci

Propagační foto

 

Zmírnění diskriminace
a stigma v životech osob s epilepsií

Propagační foto

 

 

Centrum pro dětství bez násilí

Propagační foto

 

Vše se mění, my měníme služby

Propagační foto

 

 

Sousedé 83

Propagační foto

 

 

Začít znovu

Propagační foto

 

Inovace programu
Terapeutické komunity Karlov

Propagační foto

 

Inovace programu
Terapeutické komunity Němčice