Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!

Číslo: 110

Platnost od: 10. 1. 2019 08:00

Platnost do: 11. 2. 2019 08:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 1. 2019 06:00

Alokace v Kč: 1 500 000 000

Poslední aktualizace dat: 12. 4. 2021 09:57:30

Specifický cíl:
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ: Alokace výzvy byla překročena již v den zahájení příjmu žádostí o podporu, tj. 17. 1. 2019 v 6:47 hod, a zároveň bylo v tento den zaregistrováno 164 žádostí. Vzhledem k překročení alokace a ke skutečnosti, že předkládání žádostí v následujících dnech prakticky ustalo, byl příjem žádostí ukončen dne 11. 2. 2019 v 8:00 hod.

Soubory ke stažení:

Soubory ke stažení pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 10. 1. 2019
 
Aktualizováno: 25. 2. 2021
 
 
Intended for: Žadatel