Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Vezmi a dej - Integrační postup pro osoby bez přístřeší z řad imigrantů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00039
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Nezávislá komunikace pro sluchově postižené-dostupně a ekonomicky

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00006
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj a uplatnění specifických profesních předpokladů osob se zrakovým postižením v asistivních hlasových službách na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00057
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sociální bydlení a komunitní mediace na Ostravsku – integrace mladých lidí opouštějících dětské domovy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00014
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 15. 08. 2014

 
22. 04. 2017
 

Mladí filantropové

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00008
Datum zahájení: 01. 03. 2014
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00026
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00045
Datum zahájení: 01. 08. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00030
Datum zahájení: 01. 04. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00021
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend Technologické agentury ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00010
Datum zahájení: 01. 12. 2013
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu Ministerstva obrany

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00004
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 30. 09. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rok v obci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00044
Datum zahájení: 01. 07. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Posílení vedení a řízení v PMS ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00020
Datum zahájení: 01. 03. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvýšení právního povědomí zaměstnanců MŠMT

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00017
Datum zahájení: 02. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Nastavení jednotné politiky bezpečnosti v resortu MPSV

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00046
Datum zahájení: 01. 03. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Konsolidace agend a činností mezi organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi v působnosti ministerstva a Ministerstvem průmyslu a obchodu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00047
Datum zahájení: 15. 09. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Tvorba protikorupční strategie a vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupčních opatření v rámci SÚIP

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00011
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora strategického řízení rozvoje obcí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00018
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání stavebních úředníků

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00006
Datum zahájení: 01. 07. 2014
Datum ukončení: 30. 09. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj systému řízení pracovního výkonu, vzdělávání a manažerských dovedností

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00003
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017