Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)

Číslo: 018

Platnost od: 26. 8. 2022 09:00

Platnost do: 8. 12. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 900 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – oddělení projektů sociálního začleňování I.

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1  Aktivní začleňování

 

Soubory ke stažení:

 

Semináře pro žadatele:

 

 


 
Uveřejněno: 26. 8. 2022
 
Aktualizováno: 22. 9. 2022
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel