Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vytvoření webového portálu pro vzdělávání stavebních úředníků

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 10. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 578 512 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky organizace Fokus Mladá Boleslav - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 95 600 Kč

 
06. 05. 2016

Organizace výběrových/zadávacích řízení v individuálním projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 10. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 780 000 Kč

 
06. 05. 2016

Datové zdroje – mapové kompozice a dopravní dostupnost

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 10. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
06. 05. 2016

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 10. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 81 000 Kč

 
06. 05. 2016

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 10. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 801 000 Kč

 
06. 05. 2016

Svářečské kurzy k rozšíření kvalifikace zaměstnanců.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 10. 2014 07:34
Předpokládaná hodnota zakázky: 373 800 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 12. 2014 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 54 271 100 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 11. 2014 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 9 765 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2014 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 422 600 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění poskytování sociální služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 862 100 Kč

 
06. 05. 2016

Monitoring velkých daňových subjektů, odvětvová specializace a integrované pracovní prostředí včetně e-learningu

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 11. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 896 033 Kč

 
06. 05. 2016

Tvorba přehledového procesního schématu MHMP

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 10. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 800 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění odborných školení v oblasti certifikované metodiky projektového řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 11. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 013 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávací program pro zaměstnance ve výrobním závodě Tonak, a.s. Nový Jičín

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 10. 2014 14:10
Předpokládaná hodnota zakázky: 695 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění realizace rekvalifikačních kurzů pro osoby se základním vzděláním V

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 10. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 Kč

 
06. 05. 2016

Asistence v lokálním partnerství Ostrava

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 10. 2014 10:34
Předpokládaná hodnota zakázky: 398 678 Kč

 
06. 05. 2016

Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. – Technologie CMS – Construzione Macchine Speciali s.r.l. – Opakované řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 537 844 Kč

 
06. 05. 2016

Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. – Technologie REOLON DINO & C. SNC – Opakované řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 272 766 Kč

 
06. 05. 2016

Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. – Technologie CE.BI. Hi-tech s.r.l. – Opakované řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 105 739 Kč

 
06. 05. 2016