Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Školení RobotStudio

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 07. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 60 800 Kč

 
14. 07. 2021

Školení RobotStudio Advanced

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 07. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 400 Kč

 
14. 07. 2021

Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 07. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 000 000 Kč

 
13. 07. 2021

Pořízení zvukově-hlasovacího záznamového zařízení

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 07. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 248 000 Kč

 
12. 07. 2021

Zajištění certifikace systému hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2019

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 07. 2021 14:58
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
08. 07. 2021

Přívětivý a efektivní MěÚ Vsetín – modernizace webových stránek města

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 07. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 601 400 Kč

 
08. 07. 2021

Vzdělávání zaměstnanců – CDC Data s.r.o., navazující

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 07. 2021 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 574 400 Kč

 
07. 07. 2021

Kvantitativní a kvalitativní výzkumy při evaluaci

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 07. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč

 
07. 07. 2021

Zkvalitnění komunikace obecních samospráv směrem k občanům ve svazku obcí Slavkovský les

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 07. 2021 14:30

 
29. 06. 2021

Tvorba pasportů majetku obcí SOHL

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 07. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 543 433,88 Kč

 
25. 06. 2021

Pořízení elektronické úřední desky

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 281 000 Kč

 
24. 06. 2021

Pořízení pasportů a strategií rozvoje obce Dvorce a obce Křišťanovice

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 510 000 Kč

 
23. 06. 2021

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti metod práce s lidmi s těžkým a hlubokým postižením

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 07. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 59 000 Kč

 
23. 06. 2021

Analýza dat z registrů

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 396 694 Kč

 
14. 06. 2021

Komunikační strategie města Dvůr Králové nad Labem

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 06. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 000 Kč

 
09. 06. 2021

Zajištění vzdělávání - dílčí část 16 – Práce s předsudky a stereotypy v sociálních službách

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 06. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 76 000 Kč

 
09. 06. 2021

Vzdělávání pracovníků v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze, č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 (FÁZE I)

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 06. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 383 200 Kč

 
08. 06. 2021

Sušičky na zemědělské produkty (Pořízení lyofilizátorů s příslušenstvím)

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 06. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 780 000 Kč

 
07. 06. 2021

Implementace komunikačních nástrojů DSMOK

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 06. 2021 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
07. 06. 2021

Zajištění vzdělávání - dílčí část 28 - Základy šetrné sebeobrany

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 06. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 64 000 Kč

 
07. 06. 2021