Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (aktualizace) a Akční plán Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 09. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 200 000 Kč

 
10. 08. 2020

Rozvoj Propagačního podniku Hradec Králové - dodávka technologie

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 061 500 Kč

 
10. 08. 2020

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
10. 08. 2020

Podnikové vzdělávání zaměstnanců - OLMAN SERVICE s.r.o. - Měkké a manažerské dovednosti

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 08. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 119 760 Kč

 
07. 08. 2020

Podnikové vzdělávání zaměstnanců - OLMAN spol. s r.o. - Měkké a manažerské dovednosti

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 08. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 076 080 Kč

 
07. 08. 2020

NCO NZO Brno – modernizace učeben a přednáškového sálu pro distanční výuku II.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 511 800 Kč

 
07. 08. 2020

Zajištění vzdělávání pro POLLMANN CZ s.r.o. III

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
07. 08. 2020

Název zakázky Zajištění externího vzdělávání pro firmu BRANOPAC CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 995 256 Kč

 
07. 08. 2020

Další vzdělávání zaměstnanců společnosti LENIA spol. s r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 677 366,7 Kč

 
06. 08. 2020

Vzdělávání zaměstnanců Sabris CZ

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
06. 08. 2020

Vybavení cukrárny Hlinka

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 604 061 Kč

 
06. 08. 2020

Vybavení kosmetiky Hlinka

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 469 942 Kč

 
06. 08. 2020

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Colognia press a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 416 167 Kč

 
06. 08. 2020

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
05. 08. 2020

Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2020 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 932 500 Kč

 
05. 08. 2020

Měkké a manažerské dovednosti – technická angličtina a koučink v českém jazyce

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 373 000 Kč

 
04. 08. 2020

Rozvoj nástrojů strategického řízení ve městě Mnichovo Hradiště – dokumenty pro správu veřejné zeleně a osvětlení

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2020 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 258 750 Kč

 
04. 08. 2020

Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 239 669 Kč

 
04. 08. 2020

PVZ firmy Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 832 369,8 Kč

 
31. 07. 2020

Posílení strategického řízení a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 625 000 Kč

 
31. 07. 2020