Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Modernizace webových stránek DSO Chomutovsko

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
17. 03. 2022

Rozšíření portálu občana II

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
10. 03. 2022

Vzdělávání zaměstnanců firmy WITKOWITZ ENVI a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 058 000 Kč

 
10. 03. 2022

Přípravný kurz a certifikace IPMA Level C

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2022 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 750 Kč

 
09. 03. 2022

Vzdělávání zaměstnanců společnosti WITTE Nejdek, spol. s.r.o. III.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2022 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 380 000 Kč

 
08. 03. 2022

Dodávka 2ks elektronických úředních desek pro město Nový Jičín

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2022 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 560 000 Kč

 
08. 03. 2022

Platební automat

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 03. 2022 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 724 270 Kč

 
02. 03. 2022

Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 03. 2022 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 274 000 Kč

 
02. 03. 2022

Geografický informační systém pro Městský úřad Čáslav

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2022 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
02. 03. 2022

Zavedení Portálu občana a efektivního systému pro jednání Rady a Zastupitelstva města

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2022 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 220 000 Kč

 
02. 03. 2022

Zavedení EnMS v MČ Praha 12, část A: „Zavedení systému energetického managementu v městské části Praha 12 dle normy ČSN EN ISO 50001:2019“

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 537 190 Kč

 
01. 03. 2022

Portály spokojenosti pro město Havířov

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 03. 2022 17:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 595 000 Kč

 
28. 02. 2022

Mobilní aplikace Moje Olomouc - změna architektury, redesign, nové funkce

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2022 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 004 182 Kč

 
28. 02. 2022

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 03. 2022 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000 Kč

 
25. 02. 2022

Generel cyklistické dopravy městské části Praha 13

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 03. 2022 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč

 
23. 02. 2022

Pořízení nových webových stránek

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 777 190 Kč

 
18. 02. 2022

Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí v oblasti úhrad za sociální služby

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 02. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 21 000 Kč

 
17. 02. 2022

Modernizace webových stránek obci

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 45 200 Kč

 
14. 02. 2022

Pořízení elektronických úředních desek

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 583 700,83 Kč

 
14. 02. 2022

Pořízení mobilního rozhlasu

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 27 860,33 Kč

 
14. 02. 2022