Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Dodávka elektronické úřední desky pro město Bojkovice

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 04. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000 Kč

 
15. 04. 2022

Pořízení EÚD na Rožnovsko

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 04. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 288 000 Kč

 
13. 04. 2022

Vzdělávání pracovníků v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze, č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 (FÁZE II)

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2022 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 529 697 Kč

 
08. 04. 2022

Portál občana (KA 02)

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 04. 2022 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 985 000 Kč

 
07. 04. 2022

V 00548B – Automatizace a inovace pro město Hustopeče – dodávka POB

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 04. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 310 000 Kč

 
06. 04. 2022

Vzdělávání pracovníků v rámci projektu Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací, č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 04. 2022 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 503 570 Kč

 
06. 04. 2022

Vzdělávací programy pro projekt Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 940 000 Kč

 
05. 04. 2022

Zavedení Portálu občana a efektivního systému pro jednání Rady a Zastupitelstva města (2)

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 04. 2022 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 220 000 Kč

 
31. 03. 2022

Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti PS BRNO, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 04. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 360 000 Kč

 
31. 03. 2022

Dodání GIS řešení pro MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2022 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 579 597 Kč

 
30. 03. 2022

Pořízení nových webových stránek III

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 04. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 753 000 Kč

 
29. 03. 2022

Bezpečnostní a penetrační testy

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
25. 03. 2022

Vzdělávání pracovníků krajského úřadu v oblasti účtování neziskových organizací

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 04. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 47 933,88 Kč

 
25. 03. 2022

Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí v oblasti dluhů a exekucí

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 38 000 Kč

 
18. 03. 2022

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti ILTEGRO spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 673 800 Kč

 
18. 03. 2022

Tvorba pasportů majetku obcí SOHL

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 05. 2022 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 543 433,88 Kč

 
17. 03. 2022

Automatizace / robotizace procesů MěÚ Lysá nad Labem

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 366 468 Kč

 
17. 03. 2022

Modernizace webových stránek DSO Chomutovsko

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
17. 03. 2022

Rozšíření portálu občana II

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
10. 03. 2022

Vzdělávání zaměstnanců firmy WITKOWITZ ENVI a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 058 000 Kč

 
10. 03. 2022